0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thịt

Giá heo hơi tại thị trường nội địa tại cả 2 miền có xu hướng duy trì ổn định trong tuần (05/01-11/01) do tác động từ diễn biến trầm lắng của cả kênh biên mậu và nội địa

Tiêu thụ nội địa khá tốt kéo giá heo hơi tại miền Bắc được điều chỉnh tăng nhẹ trong tuần qua

Thị trường heo hơi nội địa đã có một tuần đầy sôi động khi giá heo hơi tại 2 miền liên tiếp được điều chỉnh tích cực

Tuần qua, giá heo hơi trung bình tại Trung Quốc có xu hướng đi ngang hoặc có điều chỉnh tăng nhẹ do tác động từ tình hình tiêu thụ và nguồn cung heo tại nước này

Giá heo hơi tại miền Bắc điều chỉnh tăng trở lại do biên trả trôi, lượng heo đóng lên biên có xu hướng tăng mạnh

Nguồn cung gà trắng ra thị trường dư thừa hơn so với nhu cầu tiêu thụ khiến giá gà trắng tại miền Nam được điều chỉnh giảm nhẹ trong tuần qua

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

COFCO International Trung Quốc dự đoán tăng trưởng sau khi hoàn tất giao dịch

Tuần qua, giá heo hơi tại thị trường nội địa có xu hướng chững lại trước tác động của lượng heo giao trên biên suy giảm và giao dịch nội địa chưa có biến động

Nhu cầu tiêu thụ có xu hướng tăng nhẹ trong khi nguồn cung gà trắng ra thị trường giảm khiến giá gà trắng tại miền Bắc được điều chỉnh tăng nhẹ trong tuần qua

Heo đi biên khó khăn cộng với giao dịch nội địa trầm lắng,khiến giá heo công ty tại miền Bắc được điều chỉnh giảm nhẹ vào cuối tuần qua

Nguồn cung gà trắng tại miền Bắc có chiều hướng giảm, đẩy giá gà trắng tiếp tục được điều chỉnh tăng trong tuần qua

Trên một số tỉnh biên giới phía Bắc heo có xu hướng trở lại, cùng với nhu cầu đóng heo đi miền Trung tiêu thụ, đẩy giá heo hơi tại miền Bắc liên tục tăng trong tuần qua

Cung tiếp tục vượt cầu, khiến giá gà trắng tại miền Bắc liên tiếp được điều chỉnh giảm trong tuần qua

Thị trường heo hơi tuần này tiếp tục trầm lắng do thiếu các trợ lực về cầu tiêu thụ ở cả kênh nội địa lẫn lên xuất biên mậu

Tại Đồng Nai người chăn nuôi có xu hướng đẩy hàng ra thị trường nhiều hơn khiến giá heo dân liên tiếp được điều chỉnh giảm trong tuần qua.

Tuần qua, giá heo hơi nội địa tiếp tục giữ ổn định, thị trường chưa có nhiều biến động

Nguồn cung gà trắng có dấu hiệu cải thiện, kéo giá gà trắng tại miền Bắc giảm nhẹ trong tuần qua

Nhu cầu đóng heo đi biên tăng kéo giá heo công ty miền Bắc điều chỉnh tăng trong tuần qua.