0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Chăn nuôi

Tin giá heo hơi ngày 18/10/2018: Ngày mai (19/10) giá heo hơi miền Bắc dự kiến điều chỉnh giảm 500 đồng/kg

Tin giá heo hơi ngày 18/10/2018: Ngày mai (19/10) giá heo hơi miền Nam dự kiến điều chỉnh giảm 500 đồng/kg

Giá heo dân tại miền Bắc ngày 18/10/2018

Giá vịt super tại miền Bắc ngày 18/10/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 17/10/2018

Giá heo dân tại Thái Bình ngày 17/10/2018

Giá heo hơi tại miền Trung ngày 17/10/2018

Tin giá heo hơi ngày 16/10: Tại miền Tây, ngày mai (17/10), giá heo hơi dự kiến điều chỉnh giảm 500 đồng/kg

Tin giá heo hơi ngày 16/10: Ngày mai (17/10), giá heo hơi tại miền Nam dự kiến điều chỉnh giảm 500 đồng/kg

Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 16/10/2018

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 16/10/2018

Giá heo dân tại miền Tây ngày 16/10/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 15/10/2018

Giá heo dân tại miền Bắc ngày 15/10/2018

Tin giá heo hơi ngày 14/10/2018: Ngày mai (15/10), giá heo hơi tại miền Bắc dự kiến điều chỉnh giảm 500 đồng/kg

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 12/10/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 12/10/2018

Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 12/10/2018

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 12/10/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 11/10/2018