0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thịt

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 15/06/2018

Giá gà trắng tại miền Nam ngày 15/06/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 15/06/2018

Giá heo dân tại Bến Tre ngày 14/06/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 14/06/2018

Giá gà trắng tại miền Nam ngày 14/06/2018

Giá heo dân tại Bến Tre, Tiền Giang ngày 13/06/2018

Giá gà trắng tại miền Nam ngày 13/06/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 13/06/2018

Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 12/06/2018

Giá heo hơi tại miền Tây ngày 12/06/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 12/06/2018

Tin giá heo hơi ngày 11/06: Ngày mai (12/06), giá heo hơi tại thị trường miền Nam dự kiến điều chỉnh giảm 500 đồng/kg

Giá gà trắng tại miền Nam ngày 11/06/2018

Giá heo dân tại Thái Bình ngày 11/06/2018

Tin giá heo hơi ngày 08/06/2018: Ngày mai (09/06), giá heo hơi tại miền Bắc dự kiến sẽ điều chỉnh giảm thêm 500 đồng/kg

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 08/06/2018

Giá gà màu tại miền Nam ngày 08/06/2018

Bảng giá heo hơi Trung Quốc ngày 07/06/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 07/06/2018