Chăn nuôi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Chăn nuôi

Giá gà trắng tại miền Nam ngày 17/8/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 17/8/2018

Giá heo hơi tại miền Trung ngày 17/8/2018

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 17/8/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 16/8/2018

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 16/8/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 16/8/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 15/8/2018

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 15/8/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 15/8/2018

Giá vịt super tại miền Nam ngày 15/8/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 14/8/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 14/8/2018

Giá heo dân miền Bắc ngày 14/8/2018

Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 13/8/2018

Giá gà màu tại miền Nam ngày 13/8/2018

Tại thị trường miền Nam, giá gà hôm nay có điều chỉnh tăng khá

Giá gà trắng tại miền Nam ngày 13/8/2018

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 13/8/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 10/8/2018

Giá heo dân tại miền Bắc ngày 10/8/2018