0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thịt

Giá heo hơi ngày 20/01/2018: Ngày mai, giá heo hơi tại miền Nam dự kiến điều chỉnh tăng 500 đồng/kg

Bảng giá heo hơi Trung Quốc ngày 19/01/2018

Giá heo hơi tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Giá gà trắng tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc ngày 19/01/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 18/01/2018: Giá heo tại Trung Quốc giảm thêm 0.02 tệ/kg

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 18/01/2018

Lượng heo đóng lên biên giới phía Bắc chưa có biến động đột biến giữ giá heo tại thị trường nội địa tiếp tục giữ ổn định vào hôm nay

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 17/01/2018

Giá heo hơi tại Đồng Nai ngày 17/01/2018

Giá gà màu, vịt super tại miền Bắc ngày 17/01/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 16/01/2018

Giá heo dân tại Thái Bình, Đồng Nai ngày 16/01/2018

Giá gà trắng tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc ngày 16/01/2018

Giá gà trắng tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc ngày 15/01/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 15/01/2018

Giá heo dân tại Đồng Nai, Thái Bình ngày 15/01/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 12/01/2018

Giá gà trắng tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc ngày 12/01/2018

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 12/01/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 11/01/2018

Giá gà trắng tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc ngày 11/01/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 10/01/2018