0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thịt

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 20/04/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 20/04/2018

Giá heo hơi ngày 19/04/2018 (cập nhật lúc 15h30): Ngày mai (20/04), giá heo hơi tại miền Nam dự kiến sẽ điều chỉnh giảm thêm khoảng 1,000 đồng/kg

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 19/04/2018

Giá heo dân tại Tiền Giang ngày 19/04/2018

Giá gà màu tại miền Bắc ngày 19/04/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 18/04/2018

Giá heo công ty ngày 18/04/2018

Giá gà trắng và gà màu tại miền Bắc ngày 18/04/2018

Giá gà trắng và gà màu tại miền Bắc ngày 17/04/2018

Giá heo hơi tại miền Tây ngày 17/04/2018

Giá heo dân ngày 17/04/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 16/04/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 16/04/2018

Giá heo hơi miền Bắc ngày 16/04/2018

Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 16/04/2018

Ngày 14/04 (Cập nhật lúc 20h00): Triển vọng thị trường heo hơi

Tin Thịt ngày 14/04 (Cập nhật lúc 19h30)- Giá heo dân 3 miền hạ nhiệt do dân bán ra nhiều hơn

Giá heo hơi ngày 13/04/2018: Ngày mai (14/04), giá heo hơi dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng thêm 500 đồng/kg tại cả miền Bắc, miền Nam

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 13/04/2018