0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Chăn nuôi

Tin giá heo hơi: Ngày mai (21/4), giá heo hơi miền Nam dự kiến giảm 1000 đồng/kg

Thị trường heo hơi tại miền Bắc ngày 19/4/2019

Giá gà trắng tại miền Nam ngày 19/4/2019

Tin giá heo hơi: Giá heo hơi miền Nam dự kiến giảm 500 đôhgf/kg

Tin giá heo hơi: Ngày mai (19/9), giá heo hơi tại miền Tây dự kiến giảm 500 đồng/kg

Giá gà màu tại miền Bắc ngày 18/4/2019

GIá thịt heo bán lẻ tại thị trường Trung Quốc dự báo sẽ tăng tới 70% trong nửa cuối năm 2019

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 18/4/2019

Tình hình dịch bệnh tại Thái Bình

Giá heo dân tại Bắc Giang ngày 18/4/2019

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 17/4/2019

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 17/4/2019

Tin giá heo hơi: Ngày mai (17/4), giá heo hơi miền Bắc dự điến giảm 2000 đồng/kg

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 16/4/2019

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 16/4/2019

Giá heo hơi tại miền Tây ngày 16/4/2019

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 16/4/2019

Tin giá heo hơi: Ngày mai (16/4), giá heo hơi miền Bắc dự kiến giảm 1000 đồng/kg

Tin giá heo hơi: Ngày mai (15/4), giá heo hơi miền Bắc dự kiến giảm 1000 đồng/kg

Tin giá heo hơi: Giá heo hơi tại miền Tây dự kiến tăng từ 500-1000 đồng/kg vào ngày mai (14/4)