0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ngô

Nguồn cung ngô trong tháng 10 vẫn rất dồi dào nên giá có thể tiếp tục dao động ở mức thấp

Nhiều thương nhân kỳ vọng giá ngô giao tháng 11/12 có thể có xu hướng tăng

Tổng lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10 có thể đạt trên dưới 600 nghìn tấn

Lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10 có thể chỉ đạt 600 nghìn tấn

Tại miền Bắc, nhà máy TACN khu vực Hà Nội dự kiến sẽ giảm thêm giá mua vào ngô nội trong cuối tuần này

Tại miền Bắc, nhà máy TACN khu vực Hà Nội đang ăn hàng ngô nội nhỏ giọt do xe đang tồn rất nhiều

Nhập khẩu ngô trong tháng 9 có thể đạt gần 1 triệu tấn

Giá ngô nội địa có thể sẽ giảm khá mạnh trong tháng 9

Nhập khẩu ngô của Việt Nam trong tháng 8 đạt khoảng 670 nghìn tấn

Giá ngô miền Bắc trong 20 ngày đầu tháng 8 có thể được đẩy tăng

Nhập khẩu ngô của Việt Nam trong tháng 8 có thể chỉ đạt 510 nghìn tấn

Nhập khẩu ngô Brazil của Việt Nam có thể giảm mạnh trong giai đoạn cuối năm 2018

Giá ngô Mỹ có thể giảm thêm do nhu cầu yếu, tồn kho ngô Mỹ còn nhiều

Nhập khẩu ngô trong tháng 7 của Việt Nam có thể đạt hơn 500 nghìn tấn

Nhập khẩu ngô Mỹ trong tháng 6 dự kiến đạt 600-700 nghìn tấn

Mặc dù lượng ngô tháng 6 về ít, có thể chỉ khoảng hơn 400 nghìn tấn nhưng giá ngô rất khó tăng mạnh

Giá ngô Nam Mỹ tháng 6 có thể sẽ có xu hướng tăng do nguồn cung nhập khẩu về ít

Giá ngô nhập khẩu bán nội địa có thể sẽ ổn định đến hết tháng 5

Tháng 6 ngô Nam Mỹ về Việt Nam rất ít, chủ yếu ngô Mỹ

Ngô nhập khẩu về dồn dập trong tháng 4 và 5/2018 nên giá ngô có thể tiếp tục ổn định hoặc thậm chí giảm thêm