0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Ngô

Tổng nhu cầu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam giai đoạn 2016-2018

Báo cáo thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý 3/2017 và cập nhật dự báo năm 2017 – 2018

Quản lý an toàn thực phẩm ngay từ nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Báo NNVN đã trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi về quản lý thức ăn chăn nuôi (TĂCN) trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa phục vụ XK.

Trung Quốc cắt giảm dự báo nhập khẩu ngô năm 2017/18 thêm 500000 tấn

Trung Quốc nâng ước tính sản lượng ngô thị trường nội địa; Sản lượng được thúc đẩy bởi nhu cầu từ các nhà sản xuất ethanol gia tăng; Nước này tìm cách trộn hỗn hợp xăng với ethanol.