0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Ngô

Giá ngô bán nội địa ngày 19/03/2018

Giá ngô ổn định, nhu cầu yếu

Giá ngô bán nội địa ngày 16/03/2018

Giá ngô ổn định, nhu cầu yếu

Giá ngô bán nội địa ngày 15/03/2018

Giá ngô ở mức cao

Thông báo nâng cấp hệ thống website agromonitor và viettraders

Giá ngô bán nội địa ngày 14/03/2018

Giá ngô ở mức cao

Giá ngô bán nội địa ngày 13/03/2018

Giá ngô ở mức cao

Giá ngô bán nội địa ngày 12/03/2018

Giá ngô ở mức cao

Giá ngô bán nội địa ngày 09/03/2018

Giá ngô tiếp tục tăng cao

Giá ngô bán nội địa ngày 08/03/2018

Giá ngô ở mức cao

Giá ngô bán nội địa ngày 07/03/2018

Chào giá bán ngô vẫn được điều chỉnh tăng

Giá ngô bán nội địa ngày 05/03/2018

Giá ngô ổn định

Giá ngô bán nội địa ngày 02/03/2018

Chào giá bán ngô vẫn được điều chỉnh tăng

Giá ngô bán nội địa ngày 01/03/2018

Giá ngô miền Bắc tăng theo đà tăng của tỷ giá và chào giá nhập khẩu

Giá ngô bán nội địa ngày 28/02/2018

Giá ngô tháng 3 giảm trở lại

Giá ngô bán nội địa ngày 27/02/2018

Giá ngô miền Nam tăng khá mạnh

Giá ngô bán nội địa ngày 26/02/2018

Giá ngô ổn định

Giá ngô bán nội địa ngày 23/02/2018

Giá ngô ổn định

Giá ngô bán nội địa ngày 22/02/2018

Giá ngô ổn định

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH – MẬU TUẤT 2018

Giá ngô bán nội địa ngày 12/02/2018

Giá ngô Mỹ điều chỉnh giảm