Ngô

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Ngô

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 16/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô không thay đổi so với hôm 15/8

Giá ngô bán nội địa ngày 16/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 15/8/2018

Giá chào nhập khẩu ngô quay đầu tăng trở lại

Giá ngô bán nội địa ngày 15/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 14/8/2018

Giá chào nhập khẩu ngô không thay đổi so với hôm 13/8

Giá ngô bán nội địa ngày 14/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 13/8/2018

Giá chào nhâp khẩu ngô giảm theo đà giảm của giá thế giới

Giá ngô bán nội địa ngày 13/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 11/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô giảm theo đà giảm của giá thế giới

Giá ngô bán nội địa ngày 10/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 9/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô không thay đổi so với hôm trước đó

Giá ngô bán nội địa ngày 9/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 8/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô không thay đổi so với hôm trước

Giá ngô bán nội địa ngày 8/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 7/8/2018

Giá chào nhập khẩu ngô tăng so với hôm trước đó

Giá ngô bán nội địa ngày 7/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 7/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô không thay đổi so với hôm 3/8

Giá ngô bán nội địa ngày 6/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 3/8/2018

Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục giảm nhẹ

Giá ngô bán nội địa ngày 3/8/2018