Ngô

Giá ngô bán nội địa ngày 26/6/19

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/6/2019

Giá ngô bán nội địa ngày 25/6/19

hào giá nhập khẩu ngô ngày 24/6/2019

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 21/6/2019

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 20/6/2019

Giá ngô bán nội địa ngày 20/6/19

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 19/6/2019

Giá ngô bán nội địa ngày 19/6/19

Giá ngô bán nội địa ngày 18/6/19

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 17/6/2019

Giá ngô bán nội địa ngày 17/6/19

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 14/6/2019

Giá ngô CBOT lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua

Giá ngô bán nội địa ngày 14/6/19

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 13/6/2019

Giá ngô bán nội địa ngày 13/6/19

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 12/6/2019

Giá ngô bán nội địa ngày 12/6/19

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 11/6/2019