Ngô

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 15/8/2019

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 13/8/2019

Giá ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 12/8/2019

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2019

Giá ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 9/8/2019

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 8/8/2019

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 7/8/2019

Lượng ngô nhập về trong nửa đầu tháng 9 có thể đạt hơn 800 nghìn tấn

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 6/8/2019

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 5/8/2019

Giá ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 5/8/2019

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 02/08/2019

Giá ngô bán nội địa ngày 2/8/2019

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 01/08/2019

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 29/07/2019

Giá ngô bán nội địa ngày 29/07/2019

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/07/2019

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/07/2019

Giá ngô bán nội địa ngày 25/07/2019

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 24/07/2019