0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Thị trường phân bón (12/4-18/4/2019) - Giá Ure thế giới tuần này có xu hướng gia tăng tại hầu hết các thị trường lớn

Thị trường phân bón (5/4-11/4/2019) - Tuần này, thị trường ure thế giới tiếp đà tăng trong tuần trước

Thị trường phân bón (29/3-4/4/2019) - Giá phân bón Việt Nam đầu tháng 4 có xu hướng gia tăng cục bộ đối với hàng Ure Phú Mỹ do lượng hàng kho không còn nhiều

Thị trường phân bón (22/3-28/3/2019) - Thị trường Phosphate thế giới tiếp tục suy yếu, tuy nhiên dự kiến có thể tăng trở lại vào đầu quý 2/2019

Thị trường phân bón (15/3-21/3/2019) - Giá Phosphate tiếp tục suy giảm do nhu cầu Ấn Độ yếu trong khi tồn kho ở Mỹ Latinh tương đối cao