0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Thị trường phân bón (8/1-11/1/2018) - Thị trường Urea nội địa Trung Quốc tương đối ổn định

Thị trường phân bón (1/1-4/1/2018) - Thị trường Urea quốc tế trầm lắng do trùng lịch nghỉ tết Dương lịch

Thị trường phân bón (25/12-28/12/2017) -Thị trường Urea nội địa Trung Quốc sau khi tăng mạnh

Thị trường phân bón (18/12-21/12/2017) - Thị trường Urea quốc tế tăng tại hầu hết các khu vực trên thế giới

Thị trường phân bón (11/12-14/12/2017) - Thị trường phân bón tuần này ít biến động