0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Thị trường phân bón (7/12-13/12/2018) - Giá xuất khẩu DAP Trung Quốc tiếp tục giảm xuống mức 403-406 USD/tấn FOB

Thị trường phân bón (30/11-5/12/2018) - Giá Ure trên thị trường quốc tế đầu tháng 12 tiếp tục suy giảm

Thị trường phân bón (23/11-29/11/2018) - Giá Ure thế giới tiếp tục suy giảm tại các thị trường

Thị trường phân bón (16/11-22/11/2018) - Giá DAP thế giới tiếp tục suy giảm

Thị trường phân bón (9/11-15/11/2018) - Thị trường phosphate thế giới tuần này tương đối ổn định

Thị trường phân bón (1/11-8/11/2018) - Giá Ure thế giới đã suy giảm trong vài tuần qua tuy nhiên đã có dấu hiệu hồi phục trở lại