0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Thị trường phân bón (11/6-14/6/2018) - Thị trường urea thế giới tuần này vẫn ở mức cao tuy nhiên mức tăng trưởng đã chậm lại

Thị trường phân bón (4/6-7/6/2018) - Giá phosphate thế giới trong tuần này tiếp tục gia tăng

Thị trường phân bón (28/5-31/5/2018) - Thị trường ure thế giới trong tuần này tiếp đà tăng

Thị trường phân bón (21/5-24/5/2018) - Giá NPK tại một số nhà máy Việt Nam điều chỉnh giảm

Thị trường phân bón (14/5-17/5/2018) - Thị trường urea quốc tế vẫn tiếp tục xu hướng đi xuống