Phân bón

Thị trường Phân bón (26/6-2/7/2020) - Tuần này thị trường phân bón Việt Nam chưa được cải thiện, chào giá các chủng loại tạm chững do nhu cầu giữ ở mức thấp

Thị trường Phân bón (19/6-25/6/2020) – Giá Ure giao dịch tại Việt Nam cuối tháng 6 vẫn tiếp tục xu hướng giảm từ đầu năm 2020

Thị trường Phân bón (12/6-18/6/2020) – Thị trường Ure thế giới tuần này tăng giá tại một số khu vực nhờ hỗ trợ từ thông báo mở thầu nhập khẩu Ure của Ấn Độ