0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phân bón

Tương quan giữa nhập khẩu- sản xuất-tồn kho Ure tại Việt Nam từ 1/2018-4/2019

Giá Ure tại thị trường Việt Nam đã giữ xu hướng tăng kể từ đầu tháng 4/2019

Nhập khẩu Dap của Việt Nam giảm mạnh trong quí 1/2019

Đầu tháng 4, thị trường Ure thế giới có xu hướng nhích nhẹ nhờ hỗ trợ từ phiên thầu nhập khẩu Ure của Ấn Độ

Tính đến cuối tháng 3/2019, giá DAP thế giới đã giảm 7-20% so với đầu tháng 10/2018

Tương quan giá Ure thế giới và giá Ure giao dịch tại Việt Nam

Tương quan giữa giá Urea thế giới và nhập khẩu Ure của Việt Nam, tháng 1/2017-3/2019

Diễn biến giá Ure tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2017-3/2018

Ngày 27/2, nhà máy Đạm Cà Mau đã bất ngờ điều chỉnh giảm giá lệnh 500 đ/kg so với lệnh cũ

Giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc từ tháng 1/2018-2/2019- Nhu cầu quốc tế thấp, giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc giảm liên tục xuống mức 387-393 USD/tấn FOB.

Giá Urea Trung Quốc xuất khẩu từ tháng 4/2017-1/2019, USD/tấn FOB- Giá Ure xuất khẩu của Trung Quốc suy yếu cùng xu hướng giá thế giới

Giá Urea (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2018-1/2019

Giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống mức 395-400 USD/tấn FOB

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-1/2019

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-12/2018

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-12/2018

Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2017-12/2018

Biểu đồ chi phí- lợi nhuận sản xuất DAP của Trung Quốc năm 2018- Lợi nhuận tăng do chi phí giảm

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-11/2018

Diễn biến giá Ure trên thị trường thế giới từ tháng 5/2018-11/2018