0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phân bón

Diễn biến giá Urea trên thị trường thế giới từ 01/05/2017-01/05/2018

Diễn biến giá DAP trên thị trường thế giới từ 01/05/2017-01/05/2018

Diễn biến giá gMOP Brazil từ 01/05/2017-01/05/2018

Diễn biến giá MOP tại thị trường Đông Nam Á từ 01/12/2017-01/05/2018

Diễn biến giá nhập khẩu Sulphur Trung Quốc từ 01/05/2017-01/05/2018

Diễn biến giá Ammonia trên thị trường thế giới từ 01/05/2017-01/05/2018

Diễn biến giá Urea trên một số thị trường thế giới và chợ Trần Xuân Soạn từ tháng 1/2017-5/2018

Nhập khẩu Ure của Việt Nam trong tháng 4/2018 tăng mạnh so với cùng kỳ

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-4/2018

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn 2017-2018

Giá Urea hạt đục (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2017-4/2018

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017-2018

Giá Ure giao dịch tại Việt Nam từ 1/2017-4/2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-3/2018

Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016-3/2018

Giá Urea (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2017-3/2018

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-2/2018

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-1/2018

Diễn biến giá Kali giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn 2017-2018

Diễn biễn giá Ure của Việt Nam giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 2016-2018