Phân bón

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 26/6/2019

Thị trường Phân bón ngày 26/6/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/6/2019: Giá Ure tạm chững

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/6/2019: Giá DAP tạm chững

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/6/2019: Giá Kali tạm chững

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/6/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/6/2019: Giá SA ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 25/6/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 24/6/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 24/6/2019

Thị trường Phân bón ngày 24/6/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá Ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 21/6/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá Ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá Kali không đổi