0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Thị trường Phân bón ngày 17/12/2018- Dự kiến chiều 17/12, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới

Thị trường Cần Thơ ngày 17/12/2018: Giá Ure Cà Mau 8700-8800 đ/kg

Thị trường Cần Thơ ngày 17/12/2018: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra 12500-12600 đ/kg

Thị trường Cần Thơ ngày 17/12/2018: Giá Kali Israel miểng bán ra tăng lên mức 8400-8500 đ/kg

Thị trường Cần Thơ ngày 17/12/2018: Giá NPK Phú Mỹ (Nga16-16-8+13S+TE) bán ra ở mức 8700-8900 đ/kg

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2018, cập nhật ngày 17/12/2018

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 17/12/2018

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/12/2018: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 8300-8500 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/12/2018: DAP xanh Đình Vũ chào 10500 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/12/2018: Giá Kali Nga miểng ở mức 7800-8000 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/12/2018: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 9100-9200 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/12/2018: Giá SA Phú Mỹ (Nhật) mức 4100-4200 đ/kg

Thị trường Phân bón ngày 15/12/2018

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/12/2018: Giá Urea Cà Mau ở mức 8600-8700 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/12/2018: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/12/2018: Giá Kali Israel miểng ở mức 8150-8200 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/12/2018: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

Thị trường Phân bón ngày 14/12/2018

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 12/2018, cập nhật ngày 14/12/2018

Thị trường Miền Trung ngày 14/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8000-8100 đ/kg