Phân bón

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Thị trường Phân bón ngày 18/8/2018

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/8/2018: Giá Urea ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/8/2018: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/8/2018: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/8/2018: Giá NPK ổn định

Thị trường Phân bón ngày 17/8/2018

Thị trường Miền Trung ngày 17/8/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

Thị trường Miền Trung ngày 17/8/2018: Giá Kali bán ra tạm chững

Thị trường Miền Trung ngày 17/8/2018: Giá NPK bán ra tạm thời không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 17/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2018: Giá Urea ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2018: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2018: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2018: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2018: Giá SA ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2018, cập nhật ngày 16/8/2018

Thị trường Phân bón ngày 16/8/2018

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định