Phân bón

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6-7/2020, cập nhật ngày 10/7/2020

Thị trường Phân bón ngày 9/7/2020: Nhu cầu Kali tăng ở Đông Nam Bộ

Giá Ure tại Bình Phước/Đồng Nai ngày 9/7/2020

Giá Ure tại Lâm Đồng ngày 9/7/2020

Giá Ure tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

Giá DAP tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

Giá Ure tại Sóc Trăng ngày 9/7/2020

Giá DAP tại Sóc Trăng ngày 9/7/2020

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 9/7/2020

Giá Ure tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

Giá DAP tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

Giá Ure tại An Giang ngày 9/7/2020

Giá DAP tại An Giang ngày 9/7/2020

Giá Ure tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 9/7/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 9/7/2020

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 9/7/2020

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 9/7/2020

Giá SA tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 9/7/2020