0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Thị trường Phân bón ngày 23/03/2018

Thị trường Cần Thơ ngày 23/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

Thị trường Cần Thơ ngày 23/03/18: Giá DAP bán ra tạm chững

Thị trường Cần Thơ ngày 23/03/18: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 23/03/18: Giá NPK bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2018, cập nhật ngày 23/03/2018

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá Urea không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá SA duy trì ổn định

Thị trường Phân bón ngày 22/03/2018

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/03/18: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/03/18: Giá DAP bán ra tạm giữ

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá Urea tạm giữ

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá SA duy trì ổn định