0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Thị trường Phân bón ngày 22/4/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 22/4/2019

Thị trường Miền Trung ngày 22/4/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

Thị trường Miền Trung ngày 22/4/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 22/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 22/4/2019: Giá phân lân ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 3-4/2019, cập nhật ngày 22/4/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/4/2019: Giá Ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/4/2019: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/4/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/4/2019: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/4/2019: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 20/4/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/4/2019: Giá Ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/4/2019: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/4/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/4/2019: Giá NPK ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 19/4/2019

Thị trường Phân bón ngày 19/4/2019

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/4/2019: Giá Ure bán ra tạm chững