0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2/2019, cập nhật ngày 19/2/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 1-2/2019, cập nhật ngày 19/2/2019

Thị trường Phân bón ngày 19/2/2019

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/2/2019: Giá Ure Cà Mau bán ra ở mức 7800 đ/kg

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/2/2019: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 12500-12600 đ/kg

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/2/2019: Giá Kali Israel miểng bán ra ở mức 8400-8500 đ/kg

Thị trường Cần Thơ ngày 19/2/2019: Giá Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 8000-8100 đ/kg

Thị trường Cần Thơ ngày 19/2/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra 12700-12750 đ/kg

Thị trường Cần Thơ ngày 19/2/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở mức 8000-8100 đ/kg

Thị trường Cần Thơ ngày 19/2/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8+13S+TE) bán ra ở mức 8700-8900 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: Ure Phú Mỹ chào giá ở mức 7500-7600 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào giá ở mức 12600 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: Giá NPK Bình Điền (16-16-8+13S) chào giá 8910-9060 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: Giá SA Nhật Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

Báo cáo thường niên Thị trường Phân bón 2018 và Triển vọng 2019

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường tôm 2018 và triển vọng 2019, phát hành ngày 20/12/2018. Báo cáo có nội dung như sau:

Trung Quốc khởi động chương trình giám sát an toàn thực phẩm - thử nghiệm 1,3 triệu mẫu hàng năm

Thị trường Phân bón ngày 18/2/2019

Thị trường Miền Trung ngày 18/2/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7750-7800 đ/kg

Thị trường Miền Trung ngày 18/2/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở cảng Đà Nẵng 7250-7300 đ/kg