0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Thị trường Phân bón ngày 19/06/2018

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá NPK bán ra ổn định

Ước tính lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai ngày 19/06/2018

Nhập khẩu DAP giảm

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6-7/2018, cập nhật ngày 19/06/2018

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá Urea không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá NPK ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 18/06/2018

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 18/06/2018

Thị trường Phân bón ngày 18/06/2018

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá Urea không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá Kali ổn định