0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Thị trường Phân bón ngày 19/10/2018

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/10/2018: Giá Ure bán ra tăng lên

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/10/2018: Giá DAP bán ra tăng lên

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/10/2018: Giá Kali bán ra tạm chững

Thị trường Miền Trung ngày 19/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

Thị trường Miền Trung ngày 19/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 19/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá Urea tạm chững

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 18/10/2018

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 18/10/2018

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 10/2018, cập nhật ngày 18/10/2018

Thị trường Miền Trung ngày 18/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

Thị trường Miền Trung ngày 18/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 18/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2018: Giá Urea tăng lên

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2018: Giá DAP không đổi