0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Phân bón

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 1/2018, cập nhật ngày 17/01

Thị trường Phân bón ngày 17/01/2018

Thị trường Miền Trung ngày 17/01/18: Giá Urea bán ra tăng lên

Thị trường Miền Trung ngày 17/01/18: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 17/01/18: Giá NPK bán ra tăng lên

Thị trường Miền Trung ngày 17/01/18: Giá SA bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá Urea không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá DAP tạm giữ

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá SA duy trì ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2018, cập nhật ngày 16/01/2018

Thị trường Phân bón ngày 16/01/2018

Thị trường Cần Thơ ngày 16/01/18: Giá Urea bán ra tăng lên

Thị trường Cần Thơ ngày 16/01/18: Giá DAP bán ra tăng lên

Thị trường Cần Thơ ngày 16/01/18: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 16/01/18: Giá NPK bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/01/18: Giá Urea ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/01/18: Giá DAP tạm giữ

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/01/18: Giá Kali không đổi