Phân bón

Thị trường Phân bón ngày 22/10/2019

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá Ure bán ra tăng

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá Kali bán ra giảm

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá phân lân ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2019: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2019: Giá SA không đổi

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 22/10/2019

Thị trường Phân bón ngày 21/10/2019

Thị trường Cần Thơ ngày 21/10/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 21/10/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 21/10/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 21/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/10/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/10/2019: Giá DAP giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/10/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/10/2019: Giá NPK không đổi