0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (15/4-19/4/2019) - Giá gạo thế giới ổn định, thu hoạch vụ Đông Xuân căn bản kết thúc, giá gạo Đài Thơm 8 tiếp tục nóng do nhu cầu giao hàng Philippines

Thị trường lúa gạo (8/4-12/4/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang có xu hướng ổn định so với tuần trước

Thị trường lúa gạo (1/4-5/4/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang tăng nhẹ so với giá tuần trước

Thị trường lúa gạo (25/3-29/3/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang giữ ở mức ổn định so với giá tuần trước

Thị trường lúa gạo (18/3-22/3/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang không có sự thay đổi đáng kể so với giá tuần trước