0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (04/06-08/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm so với tuần trước

Thị trường lúa gạo (28/05-01/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định so với tuần trước

Thị trường lúa gạo (21/05-25/05/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm nhẹ so với tuần trước

Thị trường lúa gạo (14/05-18/05/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định so với tuần trước

Thị trường lúa gạo (07/05-11/05/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 tăng so với tuần trước