0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (10/12-14/12/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 có xu hướng giảm so với tuần trước

Thị trường lúa gạo (3/12-7/12/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 tăng vào 2 ngày đầu trước khi giảm xuống vào những ngày tiếp theo

Thị trường lúa gạo (26/11-30/11/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 có xu hướng giảm đến giữa tuần sau đó dần tăng trở lại

Thị trường lúa gạo (19/11-23/11/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 trong tuần này vẫn có dấu hiệu đi xuống

Thị trường lúa gạo (12/11-16/11/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 trong tuần này tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ

Thị trường lúa gạo (5/11-9/11/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 trong tuần này có xu hướng giảm nhẹ