Lúa gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (6/8-10/8/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 có xu hướng tăng trở lại

Thị trường lúa gạo (30/7-3/8/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 tiếp tục có xu hướng giảm

Thị trường lúa gạo (23/7-27/7/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 có xu hướng tăng vào đầu tuần trước khi giảm vào những ngày trong tuần

Thị trường lúa gạo (16/7-20/7/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 có xu hướng tăng so với tuần trước

Thị trường lúa gạo (9/7-13/7/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 tiếp tục giảm mạnh so với tuần trước