0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Lúa gạo

AgroMonitor&Viettraders thông báo lịch nghỉ lễ các ngày 25/4, 30/4 và 01/05

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 24/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi Japonica vụ Hè Thu (giữa tháng 8 cắt) ngày 24/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi Nếp Long An vụ Hè Thu (đầu tháng 6 cắt) ngày 24/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu (đầu tháng 7 cắt) ngày 24/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu (đầu tháng 6 thu hoạch) tại Cần Thơ ngày 24/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu (giữa tháng 5 cắt) ngày 24/04/2018

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 24/04/2018

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 24/04/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 24/04/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 24/04/2018

Giá cám tại Kiên Giang ngày 24/04/2018

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 24/04/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 24/04/2018

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 24/04/2018

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 24/04/2018

Giá gạo NL OM5451 tại Sa Đéc ngày 24/04/2018

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 23/04/2018

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 23/04/2018

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 23/04/2018