0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (11/06-15/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định so với tuần trước

VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ (tuần 01/06-07/06/2018)

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 18/06/2018

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 18/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 18/06/2018

Giá lúa tươi OM 6976 vụ Hè Thu ngày 18/06/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 18/06/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 18/06/2018

Giá cám tại Kiên Giang ngày 18/06/2018

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 18/06/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 18/06/2018

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 18/06/2018

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 18/06/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 18/06/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 18/06/2018

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/06/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/06/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/06/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/06/2018

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/06/2018