0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Lúa gạo

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 22/4/2019

Thời tiết ngày 22/4: Khu vực ĐBSCL ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều

Giá cám tại Kiên Giang ngày 22/4/2019

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 22/4/2019

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 22/4/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 thu hoạch cuối tháng 4/2019 tại Bạc Liêu ngày 22/4/2019

Giá lúa tươi OM 5451 bắt đầu thu hoạch tại Sóc Trăng ngày 22/4/2019

Giá lúa tươi IR 504 cắt từ 15-30/5 tại Đồng Tháp ngày 22/4/2019

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 22/4/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 22/4/2019

Giá cám tại Kiên Giang ngày 20/4/2019

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 20/4/2019

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 20/4/2019

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 20/4/2019

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 19/4/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 19/4/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 thu hoạch cuối tháng 4/2019 ngày 20/4/2019

Giá lúa tươi OM 5451 thu hoạch cuối tháng 4/2019 tại Bạc Liêu – Sóc Trăng ngày 20/4/2019

Giá lúa tươi IR 504 thu hoạch cuối tháng 4/2019 tại Bạc Liêu – Sóc Trăng ngày 20/4/2019

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/4/2019