0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Lúa gạo

Thời tiết ngày 16/10: ĐBSCL có mưa rào và dông vài nơi, trong vòng 3-5 ngày nữa tiếp tục có mưa dông rải rác, cần đề phòng có gió lốc. Mực nước sông Cửu Long đang xuống tiếp

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 16/10/2018

Giá lúa tươi IR 504 ngày 16/10/2018

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 16/10/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 16/10/2018

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/10/2018

Giá cám tại Kiên Giang ngày 16/10/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 16/10/2018

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 16/10/2018

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 16/10/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/10/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/10/2018

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/10/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 15/10/2018

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 15/10/2018

Giá lúa tươi IR 504 ngày 15/10/2018

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 15/10/2018

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 15/10/2018

Giá cám tại Kiên Giang ngày 15/10/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 15/10/2018