Lúa gạo

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 22/10/2019

Thời tiết ĐBSCL ngày 22/10: trời có mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh – Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau lên lại trong vài ngày tới

Syria đấu thầu mua 45,000 tấn gạo trắng

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu OM5451 (hàng tàu) ngày 22/10/2019

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 (hàng tàu) ngày 22/10/2019

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 22/10/2019

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 22/10/2019

Giá cám tại Lấp Vò ngày 22/10/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 22/10/2019

Giá gạo thành phẩm Jasmine tại Lấp Vò ngày 22/10/2019

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Lấp Vò ngày 22/10/2019

Giá gạo thành phẩm Đài Thơm 8 tại Lấp Vò ngày 22/10/2019

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Lấp Vò ngày 22/10/2019

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Lấp Vò ngày 22/10/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Lấp Vò ngày 22/10/2019

Giá gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 21/10/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 21/10/2019

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 21/10/2019

Thời tiết ĐBSCL ngày 21/10: trời có mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh – Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau lên lại vào khoảng 10 ngày sau

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 21/10/2019