Lúa gạo

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/06/2019

Thời tiết ĐBSCL ngày 26/6: có mưa rào và dông rải rác, khả năng mưa dông sẽ tiếp tục diễn biến trong thời gian dài - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 25/6/2019

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 25/6/2019

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 26/6/2019

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 26/6/2019

Giá cám tại Kiên Giang ngày 26/6/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 26/6/2019

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 26/6/2019

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 26/6/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 26/6/2019

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 26/6/2019

Giá lúa tươi IR 504 ngày 26/6/2019

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/6/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/6/2019

Monsoon has covered nearly half of India: IMD

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 25/06/2019

Thời tiết ĐBSCL ngày 25/6: có mưa rào và dông rải rác, khả năng mưa dông sẽ tiếp tục diễn biến trong thời gian dài - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến dao động theo triều

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 24/6/2019

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 24/6/2019