Lúa gạo

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm (cập mạn) tại Tiền Giang ngày 11/7/2020

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Sa Đéc ngày 11/7/2020

Giá Gạo thành phẩm Nếp An Giang ngày 11/7/2020

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 5% tấm tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

Giá Tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

Giá Gạo nguyên liệu OM 18 tại Sa Đéc ngày 11/7/2020

Giá Gạo nguyên liệu IR 50404 tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

Giá Lúa khô Jasmine vụ Đông Xuân ngày 11/7/2020

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 11/7/2020

Giá Lúa tươi OM 18 tại Đồng Tháp, An Giang ngày 11/7/2020

Giá Lúa tươi OM 5451 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 11/7/2020

Giá Lúa tươi IR50404 tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 11/7/2020

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 10/7/2020

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Parkistan ngày 10/7/2020

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 10/7/2020

Thị trường Lúa gạo ĐBSCL 10/7/2020: Nhu cầu hỏi mua của một số kho nhiều, nguồn gạo ít, giá gạo tiếp tục tăng - Thương lái ồ ạt tìm mua lúa, nguồn lúa về ít dần, khó mua, thậm chí giành nhau mới mua được

Thời tiết ĐBSCL ngày 10/7/2020 Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi - Gió tây nam cấp 2-3- Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều