0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tôm

Thị trường tôm (11/2-13/2/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

Thị trường tôm (24/1-30/1/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm mạnh

Thị trường tôm (17/1-23/1/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

Thị trường tôm (10/1-16/1/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ

Thị trường tôm (3/1-9/1/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

Thị trường tôm (27/12/2018-2/1/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm