0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tôm

Thị trường tôm (5/12-12/12/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu ít thay đổi

Thị trường tôm (29/11-5/12/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

Thị trường tôm (22/11-28/11/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ

Thị trường tôm (15/11-21/11/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm mạnh

Thị trường tôm (8/11-14/11/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ