0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tôm

Thị trường tôm (11/4-17/4/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ

Thị trường tôm (4/4-10/4/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu ít thay đổi

Thị trường tôm (28/3-3/4/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ

Thị trường tôm (21/3-27/3/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu ổn định

Thị trường tôm (14/3-20/3/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ