Tôm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tôm

Thị trường tôm ngày 15/8/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 15/8

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 15/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 1/8-7/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 3/8-7/8

Thị trường tôm ngày 14/8/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 14/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 3/8-7/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 4/8-7/8

Thị trường tôm ngày 13/8/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 13/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 3/8-4/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 3/8-7/8

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 3/8-9/8

Thị trường tôm ngày 10/8/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 10/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 27/7-31/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 30/7-31/7

Thị trường tôm ngày 9/8/2018

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 9/8