Tôm

Thị trường tôm ngày 23/8/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 10/8-13/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 12/8-13/8

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 23/8

Thị trường tôm ngày 22/8/2019

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 22/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 9/8-13/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 12/8-13/8

Thị trường tôm ngày 21/8/2019

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 21/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 10/8-13/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 12/8-13/8

Thị trường tôm ngày 20/8/2019

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 20/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 10/8-13/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 12/8-13/8

Thị trường tôm ngày 19/8/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 8/8-13/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 12/8-13/8

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 19/8