Tôm

Thị trường tôm ngày 12/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 1/11-5/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 4/11-5/11

Thị trường tôm ngày 11/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 4/11-5/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 3/11-5/11

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 1/11-7/11

Thị trường tôm ngày 8/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 28/10-29/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 27/10-29/10

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 8/11

Tôm nguyên liệu tăng giá

Khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, giá tôm nguyên liệu ở Bạc Liêu tăng trở lại, người nuôi tôm có lãi ổn định nhưng sản lượng tôm nuôi không nhiều, cả người nuôi và doanh nghiệp thu mua không mấy thuận lợi.

Thị trường tôm ngày 7/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 27/10-29/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 28/10-29/10

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 7/11

Thị trường tôm ngày 6/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 28/10-29/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 28/10-29/10

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 6/11