0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tôm

Thị trường tôm ngày 15/2/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 15/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 27/1-29/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 27/1-29/1

Thị trường tôm ngày 14/2/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 14/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 25/1-28/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 28/1-29/1

Thị trường tôm ngày 13/2/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 13/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 26/1-29/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 28/1-29/1

Thị trường tôm ngày 12/2/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 12/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 27/1-29/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 28/1-29/1

Thị trường tôm ngày 11/2/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 11/2

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH – KỶ HỢI 2019

Thị trường tôm ngày 1/2/2019