0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tôm

Thị trường tôm ngày 19/4/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 19/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 6/4-9/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 8/4-9/4

Thị trường tôm ngày 18/4/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 18/4

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 6/4-9/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 8/4-9/4

Thị trường tôm ngày 17/4/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 17/4

Giá tôm tại Bình Định ngày 17/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 6/4-9/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 7/4-9/4

Thị trường tôm ngày 16/4/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 16/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 6/4-9/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 8/4-9/4

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 29/3-4/4

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019