0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tôm

Thị trường tôm ngày 16/10/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 16/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 8/10-9/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 7/10-9/10

Thị trường tôm ngày 15/10/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 15/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 6/10-9/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 8/10-9/10

Thị trường tôm ngày 12/10/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 12/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 30/9-1/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 1/10-2/10

Thị trường tôm ngày 11/10/2018

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 11/10

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 11/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 28/9-1/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 1/10-2/10

Thị trường tôm ngày 10/10/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 10/10

Giá tôm tại Quy Nhơn ngày 10/10