0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tôm

Thị trường tôm ngày 18/6/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 18/6

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 18/6

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 18/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 10/6-12/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 11/6-12/6

Thị trường tôm ngày 15/6/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 15/6

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 8/6-14/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 1/6-5/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 4/6-5/6

Thị trường tôm ngày 14/6/2018

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 14/6

Thị trường tôm ngày 13/6/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 13/6

Thị trường tôm ngày 12/6/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 12/6

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 12/6

Thị trường tôm ngày 11/6/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 11/6