Sắn

Thị trường sắn (tuần 11/7-17/7/2019)

Thị trường sắn (tuần từ 3/7-10/7/2019)

Thị trường sắn và tinh bột sắn (28/6-3/7/2019) - Tây Ninh, giá mì nguyên liệu dao động từ 2350-2500 đồng/kg

Thị trường sắn và tinh bột sắn (20/6-27/6/2019) - Tại cửa khẩu Xa Mát, mì lát từ Campuchia đưa về chủ yếu là mì mới phơi, chất lượng kém nên các kho từ chối mua vào