0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Sắn

Thị trường sắn và tinh bột sắn (29/11-5/12/2018) - Giá mì nguyên liệu tiếp tục giảm ở hầu hết các vùng do đầu ra xuất khẩu khó khăn

Thị trường sắn và tinh bột sắn (15/11-21/11/2018) - Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giảm giá xuất khẩu thêm 10 USD/tấn, xuống còn 465 USD/tấn FOB do nhu cầu mua từ Trung Quốc suy yếu

Thị trường sắn và tinh bột sắn (8/11-14/11/2018) - Từ ngày 15/11/2018, xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu bị ngưng hoàn toàn do phía Trung Quốc điều chỉnh lại chính sách nhập khẩu hàng hóa qua kênh biên mậu với Việt Nam