Sắn

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 19/9/2019: tiếp tuc ngưng trệ do hết hàng

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 19/9/2019: Tốc độ giao hàng chậm hơn do Trung Quốc chuẩn bị nghỉ Quốc khánh

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 19/9/2019

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 19/9/2019

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 19/9/2019

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 19/9/2019

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 19/9/2019 ổn định

Ngày 18/9/2019: Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái tiếp tục ngưng trệ

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 18/9/2019: tỷ giá CNY/VND giảm lại

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 18/9/2019 tiếp tục tăng thêm 50 đồng/kg

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 18/9/2019 tăng tiếp 50 đồng/kg

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 18/9/2019: giá ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Đắc Lắc ngày 18/9/2019

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 18/9/2019: giá ổn định, lượng mì Cam đưa về tiếp tục giảm

Giá xuất khẩu tinh bột sắn đường biển của Việt Nam tăng trở lại theo đà tăng của giá nội địa

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 17/9/2019: Giá xuất khẩu tăng 20 tệ/tấn

Ngày 17/9/2019: Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái tiếp tục ngưng trệ

Giá mì nguyên liệu tại Kon Tum ngày 17/9/2019

Giá mì nguyên liệu tại Phú Yên ngày 17/9/2019 tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

Giá mì nguyên liệu tại Đắc Lắc ngày 17/9/2019 tăng 100 đồng/kg do nguồn cung khan hiếm