0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Mía đường

Thị trường mía đường (10/10-16/10/2018) - Giá đường thế giới vẫn tiếp tục có xu hướng tăng

Thị trường mía đường (3/10-9/10/2018) - Giá đường thế giới vẫn tiếp tục có dấu hiệu đi lên sau một đợt giảm giá dài hạn

Thị trường mía đường (26/9-2/10/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng tăng trở lại

Thị trường mía đường (19/9-25/9/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

Thị trường mía đường (12/9-18/9/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

Thị trường mía đường (5/9-11/9/2018) - Giá đường nội địa vẫn tiếp tục đứng ở mức thấp