0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Mía đường

Thị trường mía đường (28/11-4/12/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có sự tăng giảm đan xen

Thị trường mía đường (21/11-27/11/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có sự tăng giảm không ổn định

Thị trường mía đường (14/11-20/11/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này tiếp tục có xu hướng giảm mạnh vào giữa tuần sau đó lại tăng dần trở lại

Thị trường mía đường (7/11-13/11/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này giảm mạnh vào giữa tuần sau đó lại tăng dần trở lại

Thị trường mía đường (31/10-6/11/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này tiếp tục có xu hướng giảm