Mía đường

Thị trường mía đường (13/2-19/2/2020) - Giá đường thô và đường trắng thế giới quay đầu giảm, giá một số mặt hàng đường tăng mạnh, tuy nhiên sức mua chậm

Thị trường mía đường (6/2-12/2/2020) - Giá đường thô và đường trắng thế giới tiếp tục tăng, giá đường miền Bắc giảm mạnh

Thị trường mía đường (30/1-5/2/2020) - Giá đường thô và đường trắng thế giới tiếp tục tăng, giá mặt hàng đường tại miền Nam có sự thay đổi, một số DNTM bán ra đường Thái nhập khẩu chính ngạch