0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Mía đường

Thị trường mía đường (13/2-19/2/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có xu hướng tăng dần trở lại

Thị trường mía đường (23/1-29/1/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này tăng nhẹ vào 2 ngày giữa tuần sau đó giảm trở lại vào những ngày tiếp theo

Thị trường mía đường (16/1-22/1/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước đó

Thị trường mía đường (9/1-15/1/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này không có sự thay đổi đáng kể giữa các ngày và đạt mức cao nhất trong 7 tuần

Thị trường mía đường (2/1-8/1/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này giảm trong những ngày đầu sau đó tăng mạnh vào cuối tuần