0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Mía đường

Thị trường mía đường (10/4-16/4/2018) - Giá đường thô thế giới trong tuần này có xu hướng tăng nhẹ so với cuối tuần trước

Thị trường mía đường (3/4-9/4/2018) - Giá đường thô thế giới trong tuần này có xu hướng dao động nhẹ và thay đổi không đáng kể

Thị trường mía đường (27/3-2/4/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có xu hướng tăng lại trong khi giá đường trắng tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước

Thị trường mía đường (20/3-26/3/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước

Thị trường mía đường (13/3-19/3/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có xu hướng tăng đáng kể so với tuần trước