Mía đường

Thị trường mía đường (19/6-25/6/2018) - Giá đường thô và đường trắng thế giới tuần này giảm nhẹ so với tuần trước

Thị trường mía đường (5/6-11/6/2018) - Giá đường thô và đường trắng thế giới trong tuần này tăng trong tuần trước khi giảm về cuối tuần

Thị trường mía đường (29/5-4/6/2018) - Giá đường thô và đường trắng thế giới trong tuần này có xu hướng tăng lên sau 2 tuần giảm giá liên tiếp

Thị trường mía đường (22/5-28/5/2018) - Giá đường thô và đường trắng thế giới trong tuần này có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước