Mía đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Mía đường

Thị trường mía đường (8/8-14/8/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

Thị trường mía đường (1/8-7/8/2018) - iá đường thế giới giảm vào 2 ngày đầu trước khi tăng trở lại vào 3 ngày tiếp theo

Thị trường mía đường (25/7-31/7/2018) - Giá đường thế giới tiếp tục giảm so với tuần trước

Thị trường mía đường (18/7-24/7/2018) - Giá đường thế giới tiếp tục có xu hướng giảm vào ba ngày đầu sau đó tăng lại vào các ngày tiếp theo

Thị trường mía đường (11/7-17/7/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm vào các ngày trong tuần sau đó tăng vào cuối tuần