0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Mía đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/4/2019: Giá đường tại Nam Ninh tăng nhẹ, tại các địa phương khác giá ổn định

Thị trường đường thế giới ngày 18/4/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tăng trở lại

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/4/2019: Giá đường tại Côn Minh và Trạm Giang tăng trong khi tại Nam Ninh giảm

Thị trường đường thế giới ngày 17/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục giảm nhẹ

Thị trường đường Trung Quốc ngày 17/4/2019: Giá đường tại hầu hết các tỉnh phía Nam Trung Quốc giảm giá

Thị trường đường thế giới ngày 16/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục giảm nhẹ

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/4/2019: Giá đường tại Côn Minh tăng tiếp trong khi tại Liễu Châu giảm nhẹ

Thị trường đường thế giới ngày 15/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm nhẹ

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019

Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/4/2019: Giá đường tại Côn Minh và Liễu Châu tăng nhẹ

Thị trường đường thế giới ngày 11/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm nhẹ

Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/4/2019: Giá đường tại các tỉnh phía nam Trung Quốc tăng mạnh

Thị trường cà phê ngày 11/4/2019: Giá cà phê Robusta nhích nhẹ 100 đồng so với ngày hôm qua

Thị trường đường thế giới ngày 10/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục tăng nhẹ

Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/4/2019: Giá đường tại Côn Minh-Nam Ninh-Liễu Châu tăng mạnh

Thị trường đường thế giới ngày 9/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tăng nhẹ

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/4/2019: Giá đường tại Côn Minh tăng mạnh trong khi tại Nam Ninh và Liễu Châu giảm nhẹ

Thị trường đường thế giới ngày 8/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm nhẹ

Thị trường đường Trung Quốc ngày 8/4/2019: Giá đường tại Côn Minh – Nam Ninh tăng nhẹ vào đầu tuần

Thị trường đường thế giới ngày 5/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục tăng