0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cao Su

Thị trường cao su (11/4-18/4/2019) - Giá cao su thế giới giảm nhẹ trong tuần này

Thị trường cao su (5/4-11/4/2019) - Giá cao su thế giới tăng trở lại nhưng có xu hướng giảm nhẹ trong cuối tuần

Thị trường cao su (29/3-4/4/2019) - Giá cao su thế giới có xu hướng tăng nhẹ trong cuối tuần

Thị trường cao su (22/3-28/3/2019) - Giá cao su thế giới tiếp tục giảm mạnh tuần thứ 3 liên tiếp

Thị trường cao su (15/3-21/3/2019) - Giá cao su thế giới tiếp tục giảm trong tuần này