0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cao Su

Thị trường cao su (9/3-15/3/2018) - Giá cao su thế giới tăng giảm trái chiều tùy theo thị trường

Thị trường cao su (2/3-8/3/2018) - Giá cao su thành phẩm ổn định, trong khi giá mủ cao su tăng giảm trái chiều

Thị trường cao su (23/2-1/3/2018) - Giá cao su thế giới tăng mạnh

Thị trường cao su (2/2-8/2/2018) - Giá cao su thành phẩm ổn định, trong khi giá mủ cao su tiếp tục giảm

Thị trường cao su (26/1-1/2/2018) - Giá cao su thế giới tiếp tục giảm mạnh