Cao Su

Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2020 dự kiến đạt 14,258 triệu tấn

Nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong năm 2019 đạt 6,58 triệu tấn

Xuất khẩu cao su của Campuchia trong 11 tháng năm 2019 đạt 233,677 tấn

Xuất khẩu cao su của Thái Lan đạt 4,35 triệu tấn trong 11 tháng năm 2019

Nhập khẩu cao su của Ấn Độ trong 10 tháng năm 2019 đạt 878,43 nghìn tấn

Trong 11 tháng năm 2019, nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp của Trung Quốc đạt 5,85 triệu tấn

Trong 10 tháng năm 2019, xuất khẩu cao su của Thái Lan đạt 3,92 triệu tấn

Trong 10 tháng năm 2019, Trung Quốc nhập khẩu 5,21 triệu tấn cao su tự nhiên và tổng hợp

Sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 9/2019 đạt 61,731 tấn

Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 7,039 triệu tấn trong 7 tháng năm 2019

Sản lượng cao su tự nhiên của Thái Lan, Indonesia và Malaysia sẽ giảm 800,000 tấn trong năm 2019

Xuất khẩu cao su của Thái Lan trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 3,53 triệu tấn

Xuất khẩu cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 8/2019 đạt 55,879 tấn

Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 5,853 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2019

Thái Lan nỗ lực xúc tiến thương mại để tăng xuất khẩu cao su sang Ấn Độ

Xuất khẩu cao su tự nhiên của Thai Lan trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt 3,2 triệu tấn

Sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 7/2019 đạt 60088 tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018

Nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt 4,16 triệu tấn

Thái Lan đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới sau 7 tháng của năm 2019

Xuất khẩu cao su của Thái Lan trong 7 tháng đầu năm 2019 đạt 2,82 triệu tấn