0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao Su

Chính phủ Ấn Độ nâng thuế nhập khẩu lốp xe radial lên mức 15%

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 6,4% so với cuối tháng 8/2018

Myanmar được kết nạp làm thành viên thứ 13 của ANRPC

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 6,5% so với trung tuần tháng 8/2018

Trong 7 tháng năm 2018, Nhật Bản nhập khẩu 510,97 nghìn tấn cao su

Mưa lũ tại Kerala khiến ngành sản xuất lốp xe Ấn Độ đối mặt nhiều khó khăn

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 0,8% so với cuối tháng 7/2018

Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,040 triệu tấn trong năm 2018

Sản lượng cao su tại Ấn Độ có thể giảm 13,5% trong năm tài khóa 2018-2019

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 3,05% so với trung tuần tháng 7/2018

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 6,15% so với cuối tháng 6/2018

Theo báo cáo tháng 6 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,040 triệu tấn trong năm 2018

Tính đến tháng 6/2018, diện tích cao su của Thái Lan ước đạt khoảng 2,88 – 3,2 triệu ha

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 3,57% so với trung tuần tháng 6/2018

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 3,88% so với cuối tháng 5/2018

Sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ giảm khiến việc nhập khẩu sẽ tăng trở lại

Nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 2,7 triệu tấn

Nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong tháng 4/2018 đạt 428 nghìn tấn

Theo báo cáo tháng 4 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,200 triệu tấn trong năm 2018

Thị trường cao su butyl toàn cầu dự kiến đạt giá trị trên 4,2 tỷ USD vào cuối năm 2025