0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao Su

Sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ giảm khiến việc nhập khẩu sẽ tăng trở lại

Nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 2,7 triệu tấn

Nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong tháng 4/2018 đạt 428 nghìn tấn

Theo báo cáo tháng 4 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,200 triệu tấn trong năm 2018

Thị trường cao su butyl toàn cầu dự kiến đạt giá trị trên 4,2 tỷ USD vào cuối năm 2025

Tính đến đầu tháng 3/2018, Myanmar đã xuất khẩu 136000 tấn cao su

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 10,49% so với trung tuần tháng 4/2018

Xuất khẩu cao su của Campuchia trong quý 1/2018 đạt 25416 tấn

Theo báo cáo tháng 3 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,000 triệu tấn trong năm 2018

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 7,32% so với trung tuần tháng 3/2018

Sản xuất cao su tự nhiên tại Ấn Độ giảm 16% trong tháng 2/2018

Theo báo cáo tháng 2 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 13,784 triệu tấn trong năm 2018

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 3,21% so với trung tuần tháng 1/2018

Thái Lan phát hành trái phiếu để giúp giảm nguồn cung cao su

Tính chung năm 2017, xuất khẩu cao su của Thái Lan đạt 3,81 triệu tấn

Nông dân Thái Lan khuyến nghị chính phủ dùng cao su trong các thỏa thuận trao đổi hàng hóa

Theo ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong năm 2018 ước đạt 13,784 triệu tấn

Giá cao su tự nhiên tại Ấn Độ trong cuối tháng 1/2018 giảm 22,15% so với cùng kỳ năm 2017

Theo ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong năm 2017 đạt 13,282 triệu tấn

Tồn kho cao su tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 7,4% so với trung tuần tháng 12/2017