0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao Su

Sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 10/2017 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016

Xuất khẩu cao su tự nhiên của Campuchia tăng gần 37% trong năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê Campuchia, xuất khẩu cao su tự nhiên của Campuchia tăng gần 37% trong năm 2017, lên 190.000 tấn.

ITRC sẽ giảm xuất khẩu 350000 tấn cho tới tháng 3/2018

Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC giảm 0,22% so với tháng 10/2017

ATMA yêu cầu điều chỉnh cấu trúc thuế nhập khẩu cao su tại Ấn Độ

Hiệp hội các nhà sản xuất lốp xe ô tô Ấn Độ (ATMA), cho biết mức thâm hụt cao su tự nhiên năm 2016 là 40%, trong khi mức thâm hụt này trong nửa đầu năm tài khóa 17-18 vẫn không được cải thiện.

IRCo thống nhất giảm xuất khẩu cao su tự nhiên từ tháng 12

Hiệp hội Cao su Quốc tế (IRCo) công bố quyết định Hội đồng Cao su Quốc tế 3 bên (ITRC), gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã thống nhất giảm xuất khẩu cao su tự nhiên từ tháng 12 trong bối cảnh tìm hướng giải quyết tình trạng giá cao su tiếp tục giảm.

Tính đến cuối 10/2017, tồn kho cao su tại kho ngoại quan cảng Thanh Đảo Trung Quốc đạt gần 200000 tấn

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

COFCO International Trung Quốc dự đoán tăng trưởng sau khi hoàn tất giao dịch

Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,28% so với tháng 9/2017

Theo báo cáo tháng 10 của ANRPC, tổ chức này dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2017 là 12,869 triệu tấn, tăng 0,28% so với dự báo hồi tháng 9/2017.

IRCo dự báo nguồn cung cao su tự nhiên trên thị trường toàn cầu giảm, trong bối cảnh nhu cầu có khả năng tăng mạnh

Theo International Rubber Consortium (IRCo) – gồm các đại diện đến từ Thái Lan, Indonesia và Malaysia – dự báo nguồn cung cao su tự nhiên trên thị trường toàn cầu giảm, trong bối cảnh nhu cầu có khả năng tăng mạnh.

Nhập khẩu cao su của Trung Quốc 9 tháng năm 2017 tăng 28,29% so với cùng kỳ năm 2016

Theo thống kê của Trung tâm tin học Trung Quốc, 9 tháng năm 2017 nhập khẩu cao su của Trung Quốc đạt 3,98 triệu tấn, tăng 28,29% so với cùng kỳ năm 2016.

ANRPC nhận định giá cao su thế giới khó hồi phục trong thời gian tới

Ngày 23/10, sau Hội nghị cao su thường niên lần thứ 10 của Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), thị trường cao su thiên nhiên được nhận định vẫn còn khó hồi phục trong thời gian tới.

Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,15% so với tháng 8/2017

Theo báo cáo tháng 9 của ANRPC, tổ chức này dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2017 là 12,883 triệu tấn, tăng 0,16% so với dự báo hồi tháng 8/2017.

Sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ tăng 5,7% trong 5 tháng đầu năm tài khóa 2017-18

Doanh số bán xe ô tô mới của Mỹ trong tháng 9/2017 tăng cao

Tồn kho cao su tại cảng Thanh Đảo Trung Quốc tiếp tục giảm so với đầu tháng 9/2017

Cao su tự nhiên nằm trong danh sách các mặt hàng nguyên liệu quan trọng của EU trong năm 2017

Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC giảm 0,14% so với tháng 7/2017

Theo báo cáo tháng 8 của ANRPC, tổ chức này dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2017 là 12,863 triệu tấn, giảm 0,14% so với dự báo hồi tháng 7/2017.

Lợi nhuận của các nhà sản xuất lốp xe trong nửa đầu năm 2017 giảm nhưng dự báo tăng trong nửa cuối năm

Bất chấp kết quả hoạt động kinh doanh không mấy sáng sủa trong nửa đầu năm 2017, các nhà sản xuất lốp xe vẫn lạc quan về triển vọng lợi nhuận trong nửa cuối năm và cả năm tài khóa 2017.