0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao Su

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại Tocom tăng trở lại nhưng có xu hướng giảm nhẹ trong cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải có xu hướng tăng nhẹ trong cuối tuần

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh đạt mức thấp nhất 6 tuần

Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc gặp nhiều khó khan do triển vọng tiêu thụ của nước này kém khả quan

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trong đầu tuần nhưng có dấu hiệu đi xuống trong cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ trong đầu tuần nhưng tăng nhẹ từ trung tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trong đầu tuần và giảm trong cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh trong tuần này

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ sau kỳ nghỉ Tết dương lịch

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục xu hướng tăng

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng tuần thứ 3 liên tiếp

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục xu hướng tăng

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng nhẹ trong tuần này