0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao Su

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục xu hướng tăng

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng nhẹ trong tuần này

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải vẫn tiếp tục xu hướng giảm

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm nhưng đã có dấu hiệu tăng nhẹ trong cuối tuần

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm mạnh trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng nhẹ trong đầu tuần nhưng giảm mạnh trong cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao dịch ảm đạm trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng cao nhất trong 1 tháng qua

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thương Hải tăng trở lại

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm mạnh

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trở lại trong tuần này

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải quay đầu giảm trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại Tocom tiếp tục tăng nhẹ, đạt mức cao nhất trong 2 tuần rưỡi

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ trong tuần này