0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao Su

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ trong đầu tuần nhưng tăng nhẹ từ trung tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trong đầu tuần và giảm trong cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh trong tuần này

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ sau kỳ nghỉ Tết dương lịch

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục xu hướng tăng

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng tuần thứ 3 liên tiếp

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục xu hướng tăng

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng nhẹ trong tuần này

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải vẫn tiếp tục xu hướng giảm

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm nhưng đã có dấu hiệu tăng nhẹ trong cuối tuần

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm mạnh trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng nhẹ trong đầu tuần nhưng giảm mạnh trong cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao dịch ảm đạm trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng cao nhất trong 1 tháng qua

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng