Cao Su

Giá cao su RSS3 tại Tocom tăng trở lại trong tuần này theo đà tăng của giá dầu, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm mạnh trong tuần này do gia tăng lo ngại kinh tế Trung Quốc suy giảm, NDT/tấn

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng trong tuần này nhờ Mỹ và Trung Quốc chính thức ký thỏa thuận thương mại, NDT/tấn

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục tăng trong tuần đầu năm mới do giá dầu tăng mạnh, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm do giao dịch ảm đạm, NDT/tấn

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom quay đầu giảm khi mà các nhà đầu tư bán ra chốt lời, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng mạnh trở lại do lo sợ nguồn cung thắt chặt, NDT/tấn

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm trong đầu tuần nhưng tăng trở lại từ cuối tuần, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng mạnh trong đầu tuần nhưng giảm từ trung tuần theo giá dầu thế giới, NDT/tấn

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng tuần thứ 3 liên tiếp nhờ giá dầu hỗ trợ, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trong đầu tuần, sau đó tăng trở lại trong cuối tuần nhờ thỏa thuận kinh tế Mỹ-Trung, NDT/tấn

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trong tuần này nhờ những tiến triển trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải có xu hướng tăng trong tuần này do các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động mua vào, NDT/tấn

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu suy yếu

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ trong tuần này nhờ Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận trong đàm phán

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giữ ở mức thấp do kỳ vọng đạt được thỏa thuận giải quyết căng thẳng thương mại Mỹ - Trung là không cao

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm mạnh do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Châu Âu

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục xu hướng giảm do nhu cầu thấp

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng mạnh trong đầu tuần nhưng giảm nhẹ trong cuối tuần theo giá dầu thế giới

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục tăng trong tuần này nhờ căng thương mại giữa Mỹ-Trung Quốc có dấu hiệu dịu đi