Cao Su

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm do lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng tuần thứ 3 liên tiếp do lo ngại nguồn cung thắt chặt hơn

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom bật tăng liên tiếp trong tuần này

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng trong đầu tuần nhưng giảm mạnh vào cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng mạnh trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng sau kỳ nghỉ lễ nhưng giảm trở lại vào cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao dịch ảm đạm trong tuần này do nghỉ lễ

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ trong tuần này

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại Tocom tăng trở lại nhưng có xu hướng giảm nhẹ trong cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải có xu hướng tăng nhẹ trong cuối tuần

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh đạt mức thấp nhất 6 tuần

Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc gặp nhiều khó khan do triển vọng tiêu thụ của nước này kém khả quan

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trong đầu tuần nhưng có dấu hiệu đi xuống trong cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ trong đầu tuần nhưng tăng nhẹ từ trung tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ trong tuần này