0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao Su

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm tuần thứ 4 liên tiếp, chạm mức thấp nhất gần 20 tháng

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất gần 2 tháng

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trở lại

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ

Giá cao su RSS3 tại Tocom giảm do tồn kho tăng

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trở lại, giao dịch ảm đạm

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục tăng

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng nhẹ

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao dịch ảm đạm trước khi đóng cửa trong ngày thứ 5 và thứ 6

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm mạnh trong đầu tuần

Giá cao su thiên nhiên tại Thượng Hải giảm mạnh

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng nhẹ về lượng và ổn định về giá so với tuần trước

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thương Hải giảm mạnh trong cuối tuần

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh và đạt mức cao nhất 3 tuần

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng cả về lượng và giá

Giá cao su thiên nhiên sàn Thượng Hải giảm mạnh xuống mức thấp nhất 2 tháng

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom quay đầu giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần