0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

Thị trường Hồ tiêu tuần 6/12-12/12: Giá tiêu xô tuần này giảm so với tuần trước, giao dịch quanh mức 53,000-55,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu tuần 29/11-5/12: Giá tiêu xô tuần này duy trì ổn định ở mức thấp 55,000-56,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu tuần 22/11-28/11: Giá tiêu xô tuần này giảm so với tuần trước, giao dịch quanh mức 55,000-57,000 đ/kg

Thị trường Hồ tiêu tuần 15/11-21/11: Giá tiêu xô tuần này ổn định, cuối tuần giao dịch ở mức 56,000-58,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu (8/11-14/11/2018) - Giá tiêu xô tuần này tiếp đà giảm về mức 56,000-58,000 đ/kg