0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

Thị trường hồ tiêu (8/3-14/3/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giảm sâu kỷ lục trong nhiều năm qua

Thị trường hồ tiêu (1/3-7/3/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa duy trì ổn định trong tuần

Thị trường hồ tiêu (22/2-28/2/2018) - Thị trường hồ tiêu tiếp tục trầm lắng sau tết

Thị trường hồ tiêu (1/2-7/2/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tăng nhẹ sau đó ổn định về cuối tuần

Thị trường hồ tiêu (25/1-31/1/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa biến động tăng nhẹ về cuối tuần