0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

Thị trường hồ tiêu (4/10-10/10/2018) - Giá tiêu xô tuần này tăng nóng 2,000 đ/kg so với tuần trước tại các địa phương

Thị trường hồ tiêu (27/9-3/10/2018) - Giá tiêu xô tuần này biến động tăng nhẹ so với tuần trước

Thị trường hồ tiêu (20/9-26/9/2018) - Giá tiêu xô tuần này biến động tăng nhẹ so với tuần trước và duy trì ổn định đến cuối tuần

Thị trường hồ tiêu (13/9-19/9/2018) - Giá tiêu xô tuần này tăng so với tuần trước ở mức thấp 49,000-51,000 đ/kg