0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

Thị trường Hồ tiêu tuần 7/2-13/2: Giá tiêu đen xô tuần này duy trì mức thấp tại các địa phương, giao dịch chỉ ở mức 46,000-47,000 đ/kg

Thị trường Hồ tiêu tuần 28/1-30/1: Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giảm 1,000-2,000 đ/kg so với tuần trước đó, giao dịch quanh mức 46,000-47,000 đ/kg

Thị trường Hồ tiêu tuần 17/1-23/1: Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục xu hướng giảm

Thị trường Hồ tiêu tuần 10/1-16/1:Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giảm 1,000-2,000 đồng tại các địa phương

Thị trường Hồ tiêu tuần 3/1-9/1: Giá tiêu đen xô tuần đầu năm mới tiếp tục giảm

Thị trường Hồ tiêu tuần 27/12-2/1: Giá tiêu xô tuần 27/12-2/1 duy trì ổn định ở mức thấp 52,000-53,000 đ/kg