0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

Thị trường hồ tiêu (11/1-17/1/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp tục đà giảm sâu

Thị trường hồ tiêu (4/1-11/1/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp tục đà giảm sâu

Thị trường hồ tiêu (28/12/2017-3/1/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa biến động nhẹ, xu hướng giảm

Thị trường hồ tiêu (21/12-27/12/2017) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giảm dần về cuối tuần

Thị trường hồ tiêu (14/12-20/12/2017) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tăng đầu tuần, cuối tuần giảm mạnh

Thị trường hồ tiêu (7/12-13/12/2017) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa có xu hướng tăng