Tiêu

Thị trường Hồ tiêu tuần 2/7-8/7/2020: Tuần này, giá tiêu tại các khu vực trọng điểm tăng nhẹ vào đầu tuần sau đó duy trì ổn định đến hết tuần, giá thu mua cuối tuần dao động quanh mức 48-51 ngàn đồng/kg

Thị trường Hồ tiêu tuần 25/6-1/7/2020: Tuần này, giá tiêu tại các khu vực trọng điểm giảm nhẹ vào đầu tuần sau đó tăng dần trở lại, giá thu mua cuối tuần dao động mức 47,5-50,5 ngàn đồng/kg