0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

Thị trường Hồ tiêu (4/4-10/4/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này không biến động, duy trì ổn định tại các địa phương

Thị trường Hồ tiêu (4/4-10/4/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này duy trì ổn định tại các địa phương, mức giá dao động 43,500-45,000 đ/kg

Thị trường Hồ tiêu (28/3-3/4/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này xu hướng giảm, mức giá dao động 43,500-45,000 đ/kg

Thị trường Hồ tiêu (21/3-27/3/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này biến động nhẹ giao dịch ở mức 45,000-46,000 đ/kg, không đổi nhiều so với tuần trước

Thị trường Hồ tiêu (14/3-20/3/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này tăng phục hồi ở một vài địa phương, giao dịch ở mức 45,000-46,000 đ/kg