Tiêu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

Thị trường hồ tiêu (9/8-15/8/2018) - Giá tiêu xô nội địa tuần này giữ ổn định ở mức thấp 49,000-51,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu (2/8-8/8/2018) - Giá tiêu xô nội địa tuần này tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 50,000 đ/kg, đây là mức giá thấp nhất trong 10 năm qua

Thị trường hồ tiêu (26/7-1/8/2018) - Giá tiêu xô nội địa tuần này tiếp tục giảm chạm ngưỡng 50,000 đ/kg, mức thấp kỷ lục từ trước đến nay

Thị trường hồ tiêu (19/7-25/7/2018) - Giá tiêu xô nội địa tuần này xu hướng giảm

Thị trường hồ tiêu (12/7-18/7/2018) - Giá tiêu xô nội địa tuần này duy trì ở mức thấp 53,000-56,000 đ/kg