Tiêu

Thị trường Hồ tiêu tuần 20/6-26/6/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô duy trì ổn định trong cả tuần các địa phương, mức giá dao động 44,500-47,000 đồng/kg

Thị trường Hồ tiêu tuần 13/6-19/6/2019: Giá tiêu đen xô tuần này tăng nhẹ, tại các địa phương giá thu mua tại vườn tăng 500-1000 đ/kg so với tuần trước, giao dịch phổ biến ở mức 44,000-46,000 đ/kg

Thị trường Hồ tiêu tuần 6/6-12/6: Giá tiêu đen xô tuần này duy trì ổn định trong tuần, cuối tuần tăng nhẹ 500-1,000 đ/kg tại các địa phương. Giá chào xuất khẩu tăng nhẹ

Thị trường Hồ tiêu tuần 30/5-5/6: Giá tiêu đen xô tuần này duy trì đi ngang trong tuần. Giá thu mua tại vườn ở các tỉnh Tây Nguyên duy trì mức 43,000-44,000 đ/kg

Thị trường Hồ tiêu (23/5-29/5/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giữ ổn định, không biến động so với tuần trước

Thị trường Hồ tiêu (16/5-22/5/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này không biến động, tại các tỉnh giao dịch mức 43,000-44,000 đ/kg