0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiêu

Giá tiêu xô tuần này tiếp đà giảm về mức 56,000-58,000 đ/kg

Giá tiêu xô tuần này ổn định ở mức 54,000-55,000 đ/kg

Giá tiêu xô tuần này tiếp tục tăng 1,000-2,000 đ/kg so với giá tuần trước

Giá tiêu xô tuần này tăng nóng 2,000 đ/kg so với tuần trước tại các địa phương

Giá tiêu xô nội địa tăng nhẹ so với tuần trước và duy trì ổn định đến cuối tuần

Giá tiêu xô tuần này biến động tăng nhẹ so với tuần trước và duy trì ổn định đến cuối tuần

Giá tiêu xô nội địa tuần này biến động tăng so với tuần trước và duy trì ổn định đến cuối tuần

Giá tiêu xô nội địa ổn định, duy trì 47,000-49,000 đ/kg, ngang với giá thành sản xuất

Giá tiêu xô nội địa tuần này giảm mạnh so với tuần trước xuống còn 47,000-49,000 đ/kg, ngang bằng với giá thành sản xuất

Giá tiêu xô nội địa tuần này tiếp tục giảm so với tuần trước, giá giao dịch xuống mức 50,000-52,000 đ/kg

Giá tiêu xô nội địa tuần này giảm so với tuần trước, giao dịch quanh mức 52,000-54,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giữ ổn định ở mức thấp, tuy nhiên vẫn giảm so với tuần trước

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tuần này tiếp tục giảm mạnh

Tuần này giá thu mua tiêu đen xô nội địa giảm mạnh

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giữ ổn định ở mức thấp, cuối tuần giá giảm xuống mức 56,000-58,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giữ ổn định, cuối tuần giá giao dịch ở mức 57,000-59,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp đà giảm, cuối tuần giá giao dịch ở mức 57,000-59,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giảm về cuối tuần

Giá thu mua tiêu đen xô nội đứt chuỗi tăng, quay đầu giảm dần về cuối tuần

Giá thu mua tiêu đen xô nội tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong tuần, cuối tuần giá tiêu lên mức 62,000-65,000 đ/kg