Tiêu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiêu

Giá tiêu xô nội địa tuần này tiếp tục giảm so với tuần trước, giá giao dịch xuống mức 50,000-52,000 đ/kg

Giá tiêu xô nội địa tuần này giảm so với tuần trước, giao dịch quanh mức 52,000-54,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giữ ổn định ở mức thấp, tuy nhiên vẫn giảm so với tuần trước

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tuần này tiếp tục giảm mạnh

Tuần này giá thu mua tiêu đen xô nội địa giảm mạnh

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giữ ổn định ở mức thấp, cuối tuần giá giảm xuống mức 56,000-58,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giữ ổn định, cuối tuần giá giao dịch ở mức 57,000-59,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp đà giảm, cuối tuần giá giao dịch ở mức 57,000-59,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giảm về cuối tuần

Giá thu mua tiêu đen xô nội đứt chuỗi tăng, quay đầu giảm dần về cuối tuần

Giá thu mua tiêu đen xô nội tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong tuần, cuối tuần giá tiêu lên mức 62,000-65,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội tiếp tục tăng trong tuần, cuối tuần giá tiêu lên mức 61,000-63,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội giữ xu hướng tăng trong tuần, cuối tuần giá tiêu lên mức 58,000-60,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội giữ xu hướng tăng trong tuần, cuối tuần giá tiêu ở mức 57,000-59,000 đ/kg

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tăng nhẹ vào cuối tuần

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa có dấu hiệu phục hồi, tăng nhẹ trở lại

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp tục giảm sâu, giá thấp nhất từ trước đến nay

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa rớt đáy kỷ lục, thấp nhất từ trước đến nay

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa duy trì mức ổn định trong tuần

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp tục duy trì ở mức thấp và giảm vào cuối tuần