0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ hè 2018

Thị trường hồ tiêu ngày 22/6/2018: Giá tiêu xô trong nước giảm ở một vài địa phương

Thị trường hồ tiêu ngày 21/6/2018: Giá tiêu xô trong nước không thay đổi so với hôm qua

Giá hồ tiêu thị trường ngày 20/6/2018: Giá tiêu xô trong nước không thay đổi so với hôm qua

Giá hồ tiêu thị trường ngày 19/6/2018: Giá tiêu xô trong nước ở mức thấp

Giá hồ tiêu thị trường ngày 18/6/2018: Giá tiêu xô trong nước giảm mạnh

Giá hồ tiêu thị trường ngày 15/6/2018: Giá tiêu xô trong nước không thay đổi

Giá hồ tiêu thị trường ngày 14/6/2018: Giá tiêu xô trong nước xu hướng đi ngang

Giá hồ tiêu thị trường ngày 13/6/2018: Giá tiêu xô trong nước giữ ổn định

Giá hồ tiêu thị trường ngày 12/6/2018: Giá tiêu xô trong nước giảm

Giá hồ tiêu thị trường ngày 11/6/2018: Giá tiêu xô nội địa hôm nay không thay đổi

Giá hồ tiêu thị trường ngày 08/6/2018: Giá tiêu xô nội địa hôm nay không thay đổi

Giá hồ tiêu thị trường ngày 07/6/2018: Giá tiêu xô nội địa hôm nay bất ngờ tăng nhẹ 1,000đ/kg

Giá hồ tiêu thị trường ngày 06/6/2018: Giá tiêu xô nội địa hôm nay đi ngang

Giá hồ tiêu thị trường ngày 05/6/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục giảm thêm 1,000 đ/kg

Giá hồ tiêu thị trường ngày 04/6/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ nguyên ở mức thấp

Giá hồ tiêu thị trường ngày 30/5/2018: Giá tiêu xô nội địa giảm thêm 1,000đ/kg

Giá hồ tiêu thị trường ngày 29/5/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định so với hôm qua

Giá hồ tiêu thị trường ngày 25/5/2018: Giá tiêu xô nội địa tăng đồng loạt nhờ sức mua mới của thương nhân xuất khẩu

Giá hồ tiêu thị trường ngày 24/5/2018: Giá tiêu xô nội địa không đổi so với hôm qua.