Tiêu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

Thị trường hồ tiêu ngày 17/8/2018: Giá tiêu xô trong nước giảm ở một vài địa phương

Thị trường hồ tiêu ngày 16/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu ngày 15/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu ngày 14/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu ngày 13/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu ngày 10/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu ngày 9/8/2018: Giá tiêu xô trong nước đi ngang

Thị trường hồ tiêu ngày 7/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục thấp ở mức đáy 50,000 – 53,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 6/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục thấp ở mức đáy 50,000 – 53,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 3/8/2018: Giá tiêu xô trong nước rớt ngưỡng 50,000 đ/kg, thấp kỷ lục từ trước đến nay

Thị trường hồ tiêu ngày 2/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tăng nhẹ ở vài địa phương, giá tiêu Ấn Độ tăng

Thị trường hồ tiêu ngày 1/8/2018: Giá tiêu xô trong nước giảm 1,000 đ/kg, giá tiêu Ấn Độ tăng

Thị trường hồ tiêu ngày 31/7/2018: Giá tiêu xô trong nước duy trì ổn định ở mức thấp, giá tiêu Ấn Độ giảm nhẹ

Thị trường hồ tiêu ngày 30/7/2018: Giá tiêu xô trong nước giữ nguyên, giá tiêu Ấn Độ tăng nhẹ

Thị trường hồ tiêu ngày 27/7/2018: Giá tiêu xô trong nước giữ nguyên, giá tiêu Ấn Độ giảm

Thị trường hồ tiêu ngày 26/7/2018: Giá tiêu xô trong nước giữ nguyên, giá tiêu Ấn Độ tăng

Thị trường hồ tiêu ngày 25/7/2018: Giá tiêu xô trong nước giảm, giá tiêu Ấn Độ tiếp tục giảm

Thị trường hồ tiêu ngày 24/7/2018: Giá tiêu xô trong nước đi ngang tại các địa phương, giá tiêu Ấn Độ giảm

Thị trường hồ tiêu ngày 23/7/2018: Giá tiêu xô trong nước đầu tuần giảm 1,000 đ/kg tại các địa phương, giá tiêu Ấn Độ tăng

Thị trường hồ tiêu ngày 20/7/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang, giá tiêu Ấn Độ tăng