0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

Giá hồ tiêu thị trường ngày 16/3/2018: Giá tiêu xô nội địa không đổi so với hôm qua

Giá hồ tiêu thị trường ngày 15/3/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp đà giảm sâu

Thông báo nâng cấp hệ thống website agromonitor và viettraders

Giá hồ tiêu thị trường ngày 14/3/2018: Giá tiêu xô nội địa rớt đáy thấp nhất từ trước đến nay

Giá hồ tiêu thị trường ngày 13/3/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục giảm về ngưỡng thấp nhất từ trước đến nay

Giá hồ tiêu thị trường ngày 12/3/2018: Giá tiêu xô nội địa đông loạt giảm tại các địa phương

Giá hồ tiêu thị trường ngày 9/3/2018: Giá tiêu xô nội địa đông loạt giảm tại các địa phương

Giá hồ tiêu thị trường ngày 8/3/2018: Giá tiêu xô nội địa giảm

Giá hồ tiêu thị trường ngày 7/3/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục giữ ổn định

Giá hồ tiêu thị trường ngày 6/3/2018: Giá tiêu xô nội địa không thay đổi so với hôm qua

Giá hồ tiêu thị trường ngày 5/3/2018: Giá tiêu xô nội địa ổn định so với cuối tuần

Giá hồ tiêu thị trường ngày 2/3/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ở mức thấp

Giá hồ tiêu thị trường ngày 1/3/2018: Giá tiêu xô nội địa giảm tiếp 1000 đ/kg

Giá hồ tiêu thị trường ngày 28/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giảm

Giá hồ tiêu thị trường ngày 27/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

Giá hồ tiêu thị trường ngày 26/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

Giá hồ tiêu thị trường ngày 23/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

Giá hồ tiêu thị trường ngày 22/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

Giá hồ tiêu thị trường ngày 21/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định so với trước tết

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH – MẬU TUẤT 2018