Tiêu

Thị trường hồ tiêu ngày 18/10/2019: Giá tiêu đen xô tăng 500 đ/kg tại Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu

Thị trường hồ tiêu ngày 17/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 16/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 15/10/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 11/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 9/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 8/10/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 4/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 3/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 2/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 1/10/2019: Giá tiêu đen xô chững lại tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 30/09/2019: Giá tiêu đen xô tăng 500 đ/kg tại Đồng Nai

Thị trường hồ tiêu ngày 27/09/2019: Giá tiêu đen xô giảm 500 đ/kg tại Đồng Nai