Tiêu

Thị trường hồ tiêu ngày 26/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục ổn định quanh mức 44,500-47,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 25/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục ổn định quanh mức 44,500-47,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 24/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục ổn định quanh mức 44,500-47,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 21/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục ổn định quanh mức 44,500-47,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 20/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên đi ngang quanh mức 44,500-47,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 19/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục dao động quanh mức 44,500-47,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 18/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên, dao động quanh mức 44,000-47,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 17/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên phục hồi lên mức 44,000-46,500 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 13/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên đứng giá sau phiên tăng hôm trước ở mức 44,000-45,500 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 12/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên biến động tăng 500-1000 đ/kg lên mức 44,000-45,500 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 11/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục ổn định ở mức 43,000-45,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 10/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục ổn định ở mức 43,000-45,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 6/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục ổn định ở mức 43,000-45,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 5/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên đi ngang không đổi ở mức 43,000-45,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 4/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục lặng sóng, ổn định ở mức 43,000-45,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 3/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay duy trì ổn định ở mức 43,000-45,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 30/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay vẫn đi ngang, dao động quanh mức 43,000-45,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 29/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay vẫn ổn định quanh mức 43,000-45,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 28/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay vẫn ổn định quanh mức 43,000-45,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 24/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động quanh mức 43,000-45,000 đ/kg