Tiêu

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 9/7/2020 Có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 8/7/2020 Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

Thị trường Hồ tiêu ngày 8/7/2020: Giá tiêu đen vẫn giữ nguyên không đổi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường Hồ tiêu ngày 7/7/2020: Giá tiêu đen vẫn giữ nguyên không đổi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường Hồ tiêu ngày 6/7/2020: Giá tiêu đen giữ nguyên không đổi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 6/7/2020 Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

Thị trường Hồ tiêu ngày 3/7/2020: Giá tiêu đen đồng loạt tăng 500 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 2/7/2020: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

Thị trường Hồ tiêu ngày 2/7/2020: Giá tiêu đen biến động trái chiều tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 1/7/2020 Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

Thị trường Hồ tiêu ngày 1/7/2020: Giá tiêu đen tăng 500 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường Hồ tiêu ngày 30/6/2020: Giá tiêu đen ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 29/6/2020 Có mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

Thị trường Hồ tiêu ngày 29/6/2020: Giá tiêu đen phục hồi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 26/6/2020 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

Thị trường Hồ tiêu ngày 26/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm 1,000 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 25/6/2020 Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

Thị trường Hồ tiêu ngày 25/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm tại hầu hết các tỉnh khu vực Tây Nguyên