0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

Thị trường hồ tiêu ngày 17/12/2018: Giá tiêu xô đầu tuần giảm ở các địa phương, giao dịch ở mức 53,000-54,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 13/12/2018: Giá tiêu xô tiếp tục đi ngang ở mức thấp 54,000-55,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 12/12/2018: Giá tiêu xô đi ngang không đổi so với hôm trước ở mức 54,000-55,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 10/12/2018: Giá tiêu xô giảm mạnh đầu tuần 1,000-2,000 đ/kg tại các địa phương xuống còn 53,000-55,000 đ/kg.

Thị trường hồ tiêu ngày 6/12/2018: Giá tiêu xô tiếp tục đi ngang tại các địa phương, giao dịch ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 5/12/2018: Giá tiêu xô tiếp tục đi ngang tại các địa phương, giao dịch ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 4/12/2018: Giá tiêu xô tiếp tục đi ngang tại các địa phương. Tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, giá tiêu giao dịch ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 3/12/2018: Giá tiêu xô hôm nay không đổi so với cuối tuần trước. Tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, giá giao dịch ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 30/11/2018: Giá tiêu xô hôm nay không đổi phương. Tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, giá giao dịch ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 29/11/2018: Giá tiêu xô hôm nay không đổi phương. Tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, giá giao dịch ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 28/11/2018: Giá tiêu xô hôm nay không đổi phương. Tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, giá giao dịch ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 27/11/2018: Giá tiêu xô hôm nay không đổi phương. Tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, giá giao dịch ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 26/11/2018: Giá tiêu xô trong nước đầu tuần giảm tiếp 1,000đ/kg tùy địa phương. Tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, giá giao dịch ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 23/11/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay giảm 1,000 đ/kg sau hơn 1 tuần không đổi. Tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, giá giao dịch ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 22/11/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang, không biến động, giao dịch ở mức 56.000 - 57.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 21/11/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang, không biến động, giao dịch ở mức 56.000 - 57.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 20/11/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang giao dịch ở mức 56.000 - 57.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 19/11/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay không đổi so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 56.000 - 57.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 16/11/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay không đổi so với hôm qua, giao dịch ở mức 56.000 - 57.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 15/11/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay không đổi so với hôm qua, giao dịch ở mức 56.000 - 57.000 đồng/kg