Tiêu

Thị trường hồ tiêu ngày 19/08/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2019

Thị trường hồ tiêu ngày 09/08/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 08/08/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 07/08/2019: Giá tiêu đen xô giảm 500 đ/kg tại Đồng Nai và Bình Phước

Thị trường hồ tiêu ngày 06/08/2019: Giá tiêu đen xô xu hướng giảm tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 05/08/2019: Giá tiêu đen xô xu hướng giảm tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 02/08/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 01/08/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 31/07/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 30/07/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định

Thị trường hồ tiêu ngày 29/07/2019: Giá tiêu đen xô tăng tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Thị trường hồ tiêu ngày 26/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thị trường hồ tiêu ngày 25/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Thị trường hồ tiêu ngày 24/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm nhẹ tại Gia Lai

Thị trường hồ tiêu ngày 23/07/2019: Giá tiêu đen xô ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên