0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tiêu

Thị trường hồ tiêu ngày 17/10/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay tiếp tục ổn định, giao dịch phổ biến ở mức 53,000-54,000 đ/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 16/10/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay không thay đổi so với hôm qua

Thị trường hồ tiêu ngày 15/10/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay tăng thêm 1,000 đ/kg ở 1 vài địa bàn

Giá tiêu xô trong nước hôm nay tăng thêm 1,000 đ/kg, giao dịch phổ biến ở mức 53,000-54,000 đ/kg, cao nhất trong vòng 3 tháng qua

Thị trường hồ tiêu ngày 10/10/2018: Giá tiêu xô trong nước duy trì ổn định

Thị trường hồ tiêu ngày 9/10/2018: Giá tiêu xô trong nước duy trì ổn định

Thị trường hồ tiêu ngày 8/10/2018: Giá tiêu xô trong nước tăng ở các địa phương

Thị trường hồ tiêu ngày 5/10/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục ổn định

Thị trường hồ tiêu ngày 4/10/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục ổn định

Thị trường hồ tiêu ngày 3/10/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục ổn định

Thị trường hồ tiêu ngày 2/10/2018: Giá tiêu xô trong nước không thay đổi so với hôm qua

Thị trường hồ tiêu ngày 1/10/2018: Giá tiêu xô trong nướctăng lên 1,000đ/kg ở các địa phương

Thị trường hồ tiêu ngày 27/9/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu ngày 26/9/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu ngày 25/9/2018: Giá tiêu xô trong nước không thay đổi so với hôm qua

Thị trường hồ tiêu ngày 24/9/2018: Giá tiêu xô trong nước tăng nhẹ

Thị trường hồ tiêu ngày 21/9/2018: Giá tiêu xô tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu ngày 20/9/2018: Giá tiêu xô tiếp tục ổn định tại các địa phương

Thị trường hồ tiêu ngày 19/9/2018: Giá tiêu xô tiếp tục ổn định tại các địa phương

Thị trường hồ tiêu ngày 17/9/2018: Giá tiêu xô ổn định tại các địa phương