0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cà phê

Thị trường cà phê (29/11-5/12/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế và nội địa giảm tiếp

Thị trường cà phê (22/11-28/11/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế và nội địa giảm về giữa tuần trước khi tăng lại vào cuối tuần

Thị trường cà phê (15/11-21/11/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế và nội địa tiếp tục xu hướng giảm nhẹ

Thị trường cà phê (8/11-14/11/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế và nội địa tiếp tục xu hướng giảm nhẹ

Thị trường cà phê (1/11 – 7/11/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế và nội địa tăng vào giữa tuần trước khi giảm về cuối tuần