0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cà phê

Thị trường cà phê tuần 14/2 – 20/2/2019: Giá cà phê Robusta nội địa không có sự thay đổi đáng kể so với tuần trước, trong khi đó giá quốc tế tăng nhẹ

Thị trường cà phê tuần 7/2 – 13/2/2019: Giá cà phê Robusta nội địa và quốc tế giảm sau Tết Nguyên Đán

Thị trường cà phê tuần 24/1 – 30/1/2019: Giá cà phê Robusta tăng lại

Thị trường cà phê tuần 17/1 – 23/1/2019: Giá cà phê Arabica tăng lại

Thị trường cà phê tuần 10/1 – 16/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa và quốc tế giảm nhẹ về cuối vụ thu hoạch của Việt Nam

Thị trường cà phê tuần 3/1 – 9/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa và quốc tế tăng mạnh trong tuần đầu năm 2019