0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cà phê

Thị trường cà phê tuần (11/4-17/4/2019) - Giá cà phê Robusta quốc tế và giá nội địa trong tuần này có xu hướng dao động nhẹ

Thị trường cà phê tuần (4/4-9/4/2019) - Giá cà phê Robusta quốc tế và giá nội địa trong tuần này tăng vào ngày đầu tiên trước khi giảm nhẹ trở lại vào những ngày tiếp theo

Thị trường cà phê tuần (28/3-3/4/2019) - Giá cà phê Robusta quốc tế và giá nội địa giảm nhẹ trong tuần này sau lần tăng hiếm hoi vào tuần trước đó

Thị trường cà phê tuần (21/3-27/3/2019) - Giá cà phê Robusta quốc tế và giá nội địa tăng nhẹ trở lại trong tuần này

Thị trường cà phê tuần (14/3-20/3/2019) - Giá cà phê Robusta quốc tế và giá nội địa tiếp tục giảm nhẹ trong tuần này