0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cà phê

Thị trường cà phê (12/06-18/06/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tăng vào đầu tuần và giảm dần về cuối tuần

Thị trường cà phê (05/06-11/06/2018) - Giá cà phê Robusta – Arabica quốc tế xu hướng sụt giảm so với tuần trước

Thị trường cà phê (29/5-04/6/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế xu hướng ổn định trong tuần

Thị trường cà phê (15/5-21/5/2018) - Giá cà phê Robusta và Arabica quốc tế tăng liên tục khi chuyển sang kỳ hạn tháng 7