0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cà phê

Thị trường cà phê tuần 12/06 – 18/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa dao động nhẹ so với tuần trước

Thị trường cà phê tuần 29/05 – 04/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với tuần trước

Thị trường cà phê tuần 29/05 – 04/06/2018: Giá cà phê Robusta quốc tế xu hướng ổn định trong tuần

Thị trường cà phê tuần 15/05 – 21/05/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng mạnh so với cuối tuần trước

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng mạnh

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng mạnh

Giá cà phê Robusta quốc tế ổn định trong tuần

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng lại

Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với tuần trước

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng mạnh liên tục trước khi giảm vào cuối tuần

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng ngay trong ngày thứ 2 của tuần và ổn định về cuối tuần

Giá cà phê nội địa giảm mạnh về cuối tuần

Reuters: Rabobank cắt giảm dự báo lượng thặng dư cà phê toàn cầu trong niên vụ 2018/19

Giá cà phê Robusta tăng lại sau 3 ngày giảm giá liên tiếp

Giá cà phê Robusta tăng lại sau 3 ngày giảm giá liên tiếp

Giá cà phê Arabica quốc tế giảm nhẹ liên tục so với tuần trước

Giá cà phê Robusta - Arabica tăng nhẹ so với tuần trước

Giá cà phê Robusta ổn định trong tuần - Arabica giảm nhẹ về cuối tuần

Giá cà phê Robusta - Arabica dao động không đáng kể so với tuần trước

Giá cà phê Robusta thế giới tăng mạnh vào ngày cuối tuần