0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cà phê

Thị trường cà phê tuần 29/11 – 5/12/2018: Giá Robusta quốc tế và nội địa giảm mạnh

Thị trường cà phê tuần 22/11 – 28/11/2018: Giá Robusta quốc tế và nội địa tăng nhẹ về cuối tuần

Thị trường cà phê tuần 15/11 – 21/11/2018: Giá quốc tế và nội địa đều giảm trong tuần này

Thị trường cà phê tuần 8/11 – 14/11/2018: Giá quốc tế và nội địa đều giảm trong tuần này

Thị trường cà phê tuần 1/11 – 7/11/2018: Giá quốc tế và nội địa tăng lên vào giữa tuần trước khi giảm về cuối tuần

Thị trường cà phê tuần 25/10 – 31/10/2018: Giá quốc tế và nội địa giảm mạnh khi Việt Nam bước vào thu hoạch vụ mùa

Thị trường cà phê tuần 18/10 – 24/10/2018: Giá Robusta quốc tế và nội địa giảm về cuối tuần

Thị trường cà phê tuần 11/10 – 17/10/2018: Giá Robusta nội địa tiếp tục tăng mạnh

Thị trường cà phê tuần 2/10 – 8/10/2018: Giá Robusta – Arabica quốc tế tiếp tục TĂNG MẠNH

Thị trường cà phê tuần 25/9 – 1/10/2018: Giá Robusta – Arabica quốc tế đều TĂNG MẠNH vào cuối tuần

Thị trường cà phê tuần 18/9 – 24/9/2018: Giá Robusta quốc tế đã chững lại

Thị trường cà phê tuần 11/9 – 17/9/2018: Giá Robusta tiếp tục giảm sâu

Thị trường cà phê tuần 4/9 – 10/9/2018: Giá Robusta tiếp tục giảm sâu trái ngược với sự chững lại của giá Arabica quốc tế

Thị trường cà phê tuần 28/8 – 31/8/2018: Giá cà phê quốc tế giảm sâu xuống mức kỷ lục

Thị trường cà phê tuần 21/8 – 27/8/2018: Giá cà phê Robusta quốc tế tiếp tục giảm sâu

Thị trường cà phê tuần 14/8 – 20/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm tiếp

Thị trường cà phê tuần 7/8 – 13/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với tuần trước

Thị trường cà phê tuần 31/07 – 06/08/2018: Giá cà phê Robusta quốc tế tăng nhẹ so với cuối tuần trước

Thị trường cà phê tuần 24/07 – 30/07/2018: Giá cà phê nội địa tăng vào đầu tuần trước khi giảm mạnh về cuối tuần

Thị trường cà phê tuần 17/07 – 23/07/2018: Lượng tồn kho niên vụ 2017/18 của Việt Nam trong các doanh nghiệp còn khoảng 1/3