Cà phê

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cà phê

Thị trường cà phê tuần 7/8 – 13/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với tuần trước

Thị trường cà phê tuần 31/07 – 06/08/2018: Giá cà phê Robusta quốc tế tăng nhẹ so với cuối tuần trước

Thị trường cà phê tuần 24/07 – 30/07/2018: Giá cà phê nội địa tăng vào đầu tuần trước khi giảm mạnh về cuối tuần

Thị trường cà phê tuần 17/07 – 23/07/2018: Lượng tồn kho niên vụ 2017/18 của Việt Nam trong các doanh nghiệp còn khoảng 1/3

Thị trường cà phê tuần 10/07 – 16/07/2018: Giá cà phê Robusta quốc tế tăng vào đầu tuần và giảm vào 3 ngày sau

Thị trường cà phê tuần 02/07 – 09/07/2018: Giá cà phê Robusta giảm tiếp so với cuối tuần trước

Thị trường cà phê tuần 26/06 – 02/07/2018: Giá cà phê Robusta giảm nhẹ so với cuối tuần trước

Thị trường cà phê tuần 19/05 – 23/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ so với tuần trước

Thị trường cà phê tuần 12/06 – 18/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa dao động nhẹ so với tuần trước

Thị trường cà phê tuần 29/05 – 04/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với tuần trước

Thị trường cà phê tuần 29/05 – 04/06/2018: Giá cà phê Robusta quốc tế xu hướng ổn định trong tuần

Thị trường cà phê tuần 15/05 – 21/05/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng mạnh so với cuối tuần trước

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng mạnh

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng mạnh

Giá cà phê Robusta quốc tế ổn định trong tuần

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng lại

Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với tuần trước

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng mạnh liên tục trước khi giảm vào cuối tuần

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng ngay trong ngày thứ 2 của tuần và ổn định về cuối tuần

Giá cà phê nội địa giảm mạnh về cuối tuần