Cà phê

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 26/6/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 19/6/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 12/6/2019)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2017-2019) – triệu bao 60kg

Thị trường cà phê tuần (30/5-4/6/2019) - Giá cà phê Robusta nội địa có xu hướng tăng liên tiếp qua các ngày

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 28/5/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 22/5/2019)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 14/5/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 8/5/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 24/4/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 17/4/2019)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 9/4/2019)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2017 – 2/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 27/3/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 20/3/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 13/3/2019)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 5/3/2019)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 26/2/2019)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 19/2/2019)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 12/2/2019)