Cà phê

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 12/11/2019: trời nhiều mây, có mưa lớn diện rộng, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh – rủi ro thiên tai cấp 1

Bảng giá thị trường cà phê ngày 12/11/2019

Giá cám tại Lấp Vò ngày 12/11/2019

Bảng giá thị trường cà phê ngày 11/11/2019

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 11/11/2019: trời nhiều mây, có mưa lớn diện rộng, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh – rủi ro thiên tai cấp 1

Bảng giá thị trường cà phê ngày 8/11/2019

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 08/11/2019: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh và kéo dài trong những ngày tới

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 07/11/2019: trời có mây, ngày nằng, đêm có mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh và kéo dài trong những ngày tới

Bảng giá thị trường cà phê ngày 7/11/2019

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 06/11/2019: trời có mây, mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh và kéo dài trong những ngày tới

Bảng giá thị trường cà phê ngày 6/11/2019

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 05/11/2019: trời có mây, có mưa rào và dông, có khả năng kéo dài trong những ngày tới

Bảng giá thị trường cà phê ngày 5/11/2019

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 04/11/2019: trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh và kéo dài trong những ngày tới

Bảng giá thị trường cà phê ngày 4/11/2019

Bảng giá thị trường cà phê ngày 1/11/2019

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 01/11/2019: trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, rủi ro thiên tai cấp 1

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 31/10/2019: trời nhiều mây, có mưa to và dông, gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6-7, rủi ro thiên tai cấp 1

Bảng giá thị trường cà phê ngày 31/10/2019

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 29/10/2019: trời nhiều mây, có mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ