0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cà phê

Thị trường cà phê ngày 17/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục ổn định

Thị trường cà phê ngày 16/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục ổn định

Thị trường cà phê ngày 15/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

Thị trường cà phê ngày 12/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

Thị trường cà phê ngày 11/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

Thị trường cà phê ngày 10/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

Thị trường cà phê ngày 9/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm mạnh

Thị trường cà phê ngày 8/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

Thị trường cà phê ngày 5/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng tiếp

Thị trường cà phê ngày 4/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

Thị trường cà phê ngày 3/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng nhẹ

Thị trường cà phê ngày 2/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ

AgroMonitor thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2018

AgroMonitor trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã cùng đồng hành trong năm vừa qua! Chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ lễ Tết Dương lịch 2018 theo qui định như sau:

Thị trường cà phê ngày 29/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ

Thị trường cà phê ngày 28/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục ổn định

Thị trường cà phê ngày 27/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

Thị trường cà phê ngày 26/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

Thị trường cà phê ngày 25/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

AgroMonitor wishes you a Marry Christmas

AgroMonitor | Viettraders

Thị trường cà phê ngày 22/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa giảm