Thị trường Tiêu tháng 9/2019

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày, 2018-2019 (USD/tấn)

-

Tuần 12/9-18/9/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô tiếp tục có trên đà sụt giảm, giá dao động quanh mức 40-43,5 ngàn đồng/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 12/9-18/9/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô tiếp tục có trên đà sụt giảm, giá dao động quanh mức 40-43,5 ngàn đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/09/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Hồ tiêu 8/2019 – Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 8/2019 có sự giảm nhẹ so với tháng trước đó, tuy nhiên không biến động đáng kể giữa các tuần

-

Xuất khẩu hồ tiêu: Giảm hầu khắp thị trường, cơ hội ở EU

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/09/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại nhiều tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 16/09/2019: Giá tiêu đen xô giảm mạnh tại nhiều tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 9/9-13/9/2019

-

Thị trường hồ tiêu ngày 12/09/2019: Giá tiêu đen xô vẫn đi ngang tại nhiều tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2019

-

Tuần 5/9-11/9/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô bắt đầu có xu hướng giảm trở lại, giá dao động quanh mức 41-44 ngàn đồng/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 5/9-11/9/2019: Giá tiêu đen xô bắt đầu có xu hướng giảm trở lại, giá dao động quanh mức 41-44 ngàn đồng/kg

-

Hồ tiêu, điều mất dần vị thế số 1 thế giới: Tìm cơ hội từ EVFTA

-

Hạt tiêu Việt có lợi thế lớn ở EU

-

Sri Lanka yêu cầu Ấn Độ loại bỏ giá nhập khẩu tối thiểu đối với hạt tiêu đen

-

Thị trường hồ tiêu ngày 11/09/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại nhiều tỉnh khu vực Tây Nguyên sau khi giảm 500 đ/kg vào chiều hôm qua

-

Thị trường hồ tiêu ngày 10/09/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại nhiều tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 09/09/2019: Giá tiêu đen xô biến động trái chiều

-

Giám sát giá tiêu tuần 3/9-6/9/2019

-

Thị trường hồ tiêu ngày 06/09/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Hạt tiêu đen Ấn Độ mất điểm trước giống tiêu Việt Nam

-

Gia Lai: Cần sớm có giải pháp để cứu người dân trồng tiêu

-

Hồ tiêu chật vật tìm đường thoát nạn

-

Flash floods hit Thai rice growers months after drought

-

Thị trường hồ tiêu ngày 05/09/2019: Giá tiêu đen xô đồng loại giảm tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Diễn biến giá tiêu xô, tiêu chọn Ấn Độ trên sàn NCDEX – Kochi theo ngày 2019, rupee/tạ

-

Tuần 29/8-4/9/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô tiếp tục duy trì ổn định ở tuần thứ 4 liên tiếp, giá dao động quanh mức 42,5-45 ngàn đồng/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 29/8-4/9/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô tiếp tục duy trì ổn định ở tuần thứ 4 liên tiếp, giá dao động quanh mức 42,5-45 ngàn đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 04/09/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 03/09/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Tiêu tháng 08/2019