Thị trường Tiêu tháng 7/2019

Tuần này, giá tiêu đen xô có sự giảm nhẹ vào đầu tuần sau đó duy trì ổn định trong suốt cả tuần, giá dao động quanh mức 43-45,5 ngàn đồng/kg

-

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày, 2018-2019 (USD/tấn)

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 25/7-31/7/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô có sự giảm nhẹ vào đầu tuần sau đó duy trì ổn định trong suốt cả tuần, giá dao động quanh mức 43-45,5 ngàn đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 31/07/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giá tiêu Ấn Độ ổn định vì nhu cầu nội địa kém

-

Thị trường hồ tiêu ngày 30/07/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định

-

Thị trường hồ tiêu ngày 29/07/2019: Giá tiêu đen xô tăng tại Bà Rịa – Vũng Tàu

-

Thị trường hồ tiêu ngày 26/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 22/7-26/7/2019

-

Toàn cảnh thị trường Gạo, TACN, Phân bón, Sắn, Cá tra, Tôm, Chăn Nuôi, Điều, Đường, Cao Su, Cà Phê, Hồ Tiêu - Cập nhật 25/7/2019

-

Thị trường hồ tiêu ngày 25/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm tại Bà Rịa – Vũng Tàu

-

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu năm 2018-2019 (ngàn đồng/kg)

-

Trong tuần này, giá tiêu đen xô tại vườn có xu hướng giảm nhẹ tại 1 vài địa phương, giá tiêu thu mua tại vườn giao dịch ở mức 44,500-46,000 đồng/kg tùy địa phương

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 18/7-24/7/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô gần như duy trì xu hướng ổn định trong cả tuần, giá dao động quanh mức 44-46 ngàn đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 24/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm nhẹ tại Gia Lai

-

Thị trường hồ tiêu ngày 23/07/2019: Giá tiêu đen xô ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 22/07/2019: Giá tiêu đen xô ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Diện tích hồ tiêu Việt Nam tăng nóng gần 200%

-

Hồ tiêu 6/2019 – Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 6/2019 biến động tăng

-

Giám sát giá tiêu tuần 15/7-19/7

-

Thị trường hồ tiêu ngày 19/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm 500 đ/kg tại Đồng Nai

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/07/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Trong tuần này, giá tiêu đen xô tại vườn có xu hướng giảm nhẹ tại 1 vài địa phương, giá tiêu thu mua tại vườn giao dịch ở mức 44,500-46,000 đồng/kg tùy địa phương

-

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu năm 2018-2019 (ngàn đồng/kg)

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 11/7-17/7/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô giảm nhẹ tại 1 vài địa phương, giá dao động quanh mức 44,500-46,000 đồng/kg

-

Sản lượng hồ tiêu vẫn tăng nhiều dù giá thấp

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/07/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 16/07/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 15/07/2019: Giá tiêu đen xô ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 8/7-12/7

-

Thị trường hồ tiêu ngày 12/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm 500 đ/kg tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 11/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm 500 đ/kg tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Phước

-

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu năm 2018-2019 (ngàn đồng/kg)

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 4/7-10/7/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô duy trì ổn định trong cả tuần các địa phương, giá dao động quanh mức 44,500-47,000 đồng/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 4/7-10/7/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô duy trì ổn định trong cả tuần các địa phương, giá dao động quanh mức 44,500-47,000 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 10/07/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục ổn định ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 09/07/2019: Giá tiêu đen xô giữ nguyên không đổi ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 08/07/2019: Giá tiêu đen xô tại Đồng Nai tăng 500 đ/kg trong khi giữ nguyên ở các tỉnh khác khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 1/7-5/7

-

Thị trường hồ tiêu ngày 05/07/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục ổn định tại các địa phương khu vực Tây Nguyên, dao dịch quanh mức 44,000-46,500 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 04/07/2019: Giá tiêu đen xô ổn định tại các địa phương khu vực Tây Nguyên, dao dịch quanh mức 44,000-46,500 đ/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 20/6-26/6/2019: Giá tiêu đen xô tuần này giảm nhẹ, giao dịch phổ biến ở mức 44,000-46,000 đ/kg

-

Giá tiêu đen xô tuần này giảm nhẹ, tại các địa phương giá thu mua tại vườn giảm dao động trong khoảng 500 đ/kg, giao dịch phổ biến ở mức 44,000-46,000 đ/kg

-

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu năm 2018-2019 (ngàn đồng/kg)

-

Thị trường hồ tiêu ngày 03/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm 500 đ/kg tại một số địa phương khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 02/07/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang quanh mức 44,000-47,000 đ/kg tại các địa phương khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 01/07/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang quanh mức 44,000-47,000 đ/kg tại các địa phương khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Tiêu tháng 06/2019