0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Tiêu tháng 1/2019

Thị trường hồ tiêu ngày 22/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục không đổi tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 21/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay không đổi tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 14/1-18/1

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục đi ngang tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Phát triển thương hiệu hồ tiêu trên vùng đất Hà Tiên

- Hồ tiêu được biết đến là cây trồng truyền thống trên vùng đất Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và phát triển mạnh nhất từ thập niên 70 của thế kỷ trước.

Thị trường Hồ tiêu tuần 10/1-16/1:Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giảm 1,000-2,000 đồng tại các địa phương

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm không đổi tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 16/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 1,000 đ/kg tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Hồ tiêu 12/2018 – Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 12 tiếp tục xu hướng sụt giảm

-

Thị trường hồ tiêu ngày 15/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục đi ngang, tại các tỉnh tiêu giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-50,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 14/1/2019: Giá tiêu đen xô đầu tuần ở mức thấp, tại các tỉnh tiêu giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-50,000 đ/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 7/1-11/1

-

Thị trường hồ tiêu ngày 11/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đi ngang giao dịch chủ yếu ở mức 50,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 10/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giữ nguyên tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 50,000 đ/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 3/1-9/1: Giá tiêu đen xô tuần đầu năm mới tiếp tục giảm

-

Thị trường hồ tiêu ngày 9/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm tiếp 1,000 đ/kg tại một vài địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 50,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 8/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay không đổi tại các địa phương, giao dịch ở mức 50,000-51,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 7/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 1,000 đ/kg tại các địa phương, giao dịch ở mức 50,000-51,000 đ/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 31/12-4/1

-

Thị trường hồ tiêu ngày 4/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục đi ngang, giao dịch ở mức 51,000-53,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 3/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp 51,000-53,000 đ/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 27/12-2/1: Giá tiêu xô tuần 27/12-2/1 duy trì ổn định ở mức thấp 52,000-53,000 đ/kg

-

Giá tiêu dự báo tiếp tục không có biến động

- Trong ba năm trở lại đây, giá tiêu trên thị trường toàn cầu liên tiếp giảm. Với giá gần như thấp nhất kể từ năm 2009 đến nay, thậm chí với sự hỗ trợ từ chính phủ, những người nông dân ở Sarawak, Malaysia vẫn đang phải vật lộn để kiếm sống.

Thị trường hồ tiêu ngày 2/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp 52,000-53,000 đ/kg

-

Chúc mừng năm mới 2019

-

Thị trường Tiêu tháng 12/2018