0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Sắn tháng 7/2018

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/7/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (12/7-19/7/2018) - Xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam rơi vào trạng thái tê liệt do đà giảm mạnh của Thái Lan

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 18/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 17/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/7/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 9/7-13/7

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 16/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 13/7/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 5/7-11/07/2018)

-

Chào giá xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan giảm tới 55 USD/tấn trong hơn 1 tháng qua để giải phóng kho

-

Chính phủ Campuchia đưa ra chiến lược quốc gia cho ngành công nghiệp sắn

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 11/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 10/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 10/7/2018

-

Sắn 5/2018 - Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam trong tháng 5/2018 chỉ đạt trên 47 nghìn tấn, thấp nhất trong 15 tháng qua

-

Giám sát giá sắn tuần 2/7-6/7

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 09/07/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 09/07/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 09/07/2018

-

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chính thức bắt đầu từ ngày 06/07/2018

-

Kế hoạch thay thế hoàn toàn xăng sinh học E10 trên ô tô vào năm 2020 của Trung Quốc có thể bị đình trệ do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 06/07/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 06/07/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 30/06-04/07/2018) - Giá sắn nguyên liệu tại Tây Ninh giảm từ 100-200 đồng/kg do đầu ra khó khăn

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 05/07/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 05/07/2018

-

Thị trường cồn tại Trung Quốc khởi sắc trở lại sau nhiều tháng lao dốc

-

Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan tiếp tục giảm mạnh giá chào xuất khẩu thêm 20 USD/tấn, còn mức 500 USD/tấn FOB để giải phóng kho

-

Sản lượng sắn củ tươi của Thái Lan niên vụ 2018/2019 dự kiến tăng mạnh

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 04/07/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 04/07/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 03/07/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 03/07/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 25/6-29/6

-

Nhập khẩu sắn lát của Việt Nam trong tháng 5/2018 giảm mạnh so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 29/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 02/07/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (21/6-29/6/2018) - Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan về Trung Quốc giảm về mức phổ biến từ 470-480 USD/tấn FOB

-

Thị trường Sắn tháng 06/2018