Thị trường Sắn tháng 6/2019

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 17/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 17/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 14/6/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/6/2019

-

Sắn 5/2019 - Tại Tây Ninh, sang tháng 5, giá quay đầu giảm 100 đồng/kg so với tuần cuối tháng 4

-

Giám sát giá sắn tuần 3/6-7/6

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (6/6-12/6/2019) - Sắn lát xuất khẩu trầm lắng, các đơn vị còn hàng vẫn trong trạng thái chờ đợi

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 13/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 12/6/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/6/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 10/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 11/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 10/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 10/6/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 10/6/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 7/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 7/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 7/6/2019

-

Đầu tháng 6, giao dịch xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái vẫn rất trầm lắng, giá quay đầu giảm

-

Giá cồn từ ngô và sắn tại Trung Quốc tăng rất mạnh kể từ cuối tháng 5 do nguồn cung trên thị trường giao ngay đạt thấp và giá ngô nguyên liệu tăng cao

-

Dịch sâu bướm đã lan sang 18 tỉnh miền Nam Trung Quốc

-

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam năm 2019 có thể chỉ đạt quanh mức 300 nghìn tấn

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 6/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 6/6/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 6/6/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (30/5-5/6/2019) - Chào giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam sang Trung Quốc tiếp tục tăng lên mức 230-233 USD/tấn FOB

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 5/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 5/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 5/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 4/6/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 4/6/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 3/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 3/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/6/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 20/5-24/5

-

Thị trường Sắn tháng 05/2019