0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Sắn tháng 1/2019

Nông dân thiệt hại lớn vì cây sắn thối củ

- Tại tỉnh Phú Yên, các nhà máy chế biến tinh bột đang thu mua sắn nguyên liệu với giá 2.400 đồng/kg củ tươi. Đây là mức giá khá cao giúp người trồng sắn có lãi. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài vừa qua khiến nhiều vùng trồng sắn bị ngập lâu, nên cây sắn bị thối củ.

Giám sát giá sắn tuần 14/1-18/1

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 18/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 18/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 18/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 17/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 17/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 17/1/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (10/1-16/1/2019) - Giá sắn lát đưa về cửa khẩu tại Tây Ninh và Bình Phước cũng tiếp tục tăng do các kho mua vào mạnh

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 16/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 16/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 16/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 15/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 15/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/1/2019

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 11/2018 - Nhập khẩu sắn lát và sắn củ tươi của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 14/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 14/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/1/2019

-

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2018

-

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát lớn nhất của Việt Nam năm 2018

-

Giám sát giá sắn tuần 7/1-11/1

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 11/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 11/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 11/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 10/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 10/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 10/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 9/1/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (3/1-9/1/2019) - Giá sắn nguyên liệu tại các vùng giảm nhẹ do nguồn cung đưa về nhà máy nhiều hơn

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 9/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 9/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 9/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 9/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 8/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 8/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 8/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 7/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 7/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 7/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 7/1/2019

-

Ngành sắn trước nguy cơ đi vào vết xe đổ của ngành mía đường

- Với kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, cây sắn đã được Bộ Công Thương đưa vào danh sách 10 cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam từ năm 2012. Tuy nhiên, hiện ngành sắn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn từ sự mất cân đối giữa hoạt động chế biến và vùng nguyên liệu. Đặc biệt là việc Trung Quốc siết nhập khẩu qua đường tiểu ngạch và nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hà

Giám sát giá sắn tuần 31/12-4/1

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 4/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 4/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 4/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 4/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 3/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 3/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 3/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 3/1/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (27/12-2/1/2019) - Giá nguyên liệu tại các vùng vẫn có xu hướng tăng do nguồn cung mì đưa về giảm

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 2/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 2/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 2/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 2/1/2019

-

Chúc mừng năm mới 2019

-

Thị trường Sắn tháng 12/2018