Thị trường Phân bón tháng 9/2019

Thị trường Phân bón ngày 21/9/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường phân bón (13/9-19/9/2019) - Thị trường Ure Việt Nam giao dịch chậm do nhu cầu thấp, giá phân bón giữ ở mức thấp hoặc giảm nhẹ

-

Thị trường nông sản của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 vẫn tiếp tục gặp khó khăn về giá cả đầu ra đã tác động không nhỏ đến nhu cầu phân bón

-

Giám sát giá phân bón tuần 13/9-19/9/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 20/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá SA không đổi

-

Sau khi gần như tạm ngưng nhập khẩu Ure trong tháng 7-8/2019, Việt Nam ước tính tăng nhập khẩu trong tháng 9/2019

-

DN cung cấp thông tin rà soát cuối kì biện pháp tự vệ phân bón DAP, MAP nhập khẩu trước ngày 29/10

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu, Bộ Công thương tiếp tục thu thập thêm thông tin từ các nhà sản xuất trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu.

Thị trường Phân bón ngày 19/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 18/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/9/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/9/2019: Giá phân lân không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 17/9/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 17/9/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/9/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 16/9/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 16/9/2019

-

Phân lân Văn Điển hướng đến dòng sản phẩm thân thiện môi trường

- Trong bối cảnh thị trường phân bón đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, yếu tố dẫn đến thành công cho doanh nghiệp chính là sản xuất ra các sản phẩm chất lượng tốt, thân thiện với môi trường.

Thị trường Phân bón ngày 16/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/9/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 14/9/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá SA ổn định

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 13/9/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 13/9/2019

-

Phân bón 8/2019 - Thị trường Ure thế giới đã giữ xu hướng đi xuống trong gần 2 tháng qua do nhu cầu giảm kể từ sau đấu thầu Ấn Độ đóng ngày 1/7

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8-9/2019, cập nhật ngày 13/9/2019

-

Thị trường phân bón (6/9-12/9/2019) - Giá phân bón Việt Nam tuần này tiếp tục giữ ở mức thấp và vẫn có xu hướng giảm nhẹ

-

Thị trường Phân bón ngày 13/9/2019

-

Giám sát giá phân bón tuần 6/9-12/9/2019

-

Thị trường phân bón tại Việt Nam nửa đầu tháng 9 tiếp tục ảm đạm, giao dịch trầm lắng do nhu cầu yếu

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá SA không đổi

-

Nửa đầu tháng 9/2019, giá Ure giao dịch tại Việt Nam giữ ở mức thấp, bình quân giảm 7-12% so với cùng kỳ 2018

-

Tính đến ngày 11/9/2019, giá Ure nội địa Trung Quốc đã tăng 3-5% so với cuối tháng 8/2019 do công suất sản xuất giảm nhẹ

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 12/9/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 12/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/9/2019: Giá Ure bán ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Phân bón tháng 08/2019