Thị trường Phân bón tháng 9/2019

Thị trường Phân bón ngày 30/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 28/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá SA không đổi

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 27/9/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 27/9/2019

-

Giá kali trong tháng 10/2019 dự kiến có thể giảm khoảng 3-4% so với tháng 9/2019

-

Giám sát giá phân bón tuần 20/9-26/9/2019

-

Thị trường phân bón (20/9-26/9/2019) – Thị trường phân bón Việt Nam tiếp tục suy yếu do nhu cầu không được cải thiện, đặc biệt giá Ure, DAP tuần này tiếp tục giảm 100-200 đ/kg so với tuần trước

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9-10/2019, cập nhật ngày 27/9/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 27/9/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2019: Giá SA không đổi

-

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu 581 nghìn tấn Kali giảm 17,86% so với cùng kỳ năm 2018

-

Thị trường Phân bón ngày 26/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Ngày 25/9/2019, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 25/9/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/9/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 24/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 24/9/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2019: Giá SA ổn định

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 20/9/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 20/9/2019

-

Đạm Cà Mau hoàn thành bảo dưỡng, chi trả cổ tức 900 đồng/cổ phiếu

- Ngày 23/9, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – HOSE: DCM) cho biết, Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành bảo dưỡng tổng thể năm 2019, chính thức vận hành trở lại sẵn sàng phục vụ nhu cầu phân bón cho mùa vụ Đông Xuân.

Thị trường Phân bón ngày 23/9/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/9/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 21/9/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường phân bón (13/9-19/9/2019) - Thị trường Ure Việt Nam giao dịch chậm do nhu cầu thấp, giá phân bón giữ ở mức thấp hoặc giảm nhẹ

-

Thị trường nông sản của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 vẫn tiếp tục gặp khó khăn về giá cả đầu ra đã tác động không nhỏ đến nhu cầu phân bón

-

Giám sát giá phân bón tuần 13/9-19/9/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 20/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Phân bón tháng 08/2019