Thị trường Phân bón tháng 8/2019

Thị trường Phân bón ngày 31/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá SA không đổi

-

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

-

Thị trường Phân bón ngày 30/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/8/2019: Giá Ure bán ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/8/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường phân bón (23/8-29/8/2019) - Thị trường phân bón Việt Nam tuần này tiếp tục suy yếu, đặc biệt đối với chủng loại DAP do giá nhập khẩu về giảm mạnh

-

Giám sát giá phân bón tuần từ 23/8-29/8/2019

-

Thị trường phân bón Việt Nam tuần cuối tháng 8/2019 chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng của giá DAP Trung Quốc

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2019: Giá SA ổn định

-

Xuất khẩu Ure gia tăng mạnh trong tháng 8,9 (không bao gồm hàng tạm nhập tái xuất) – chủ yếu xuất Ấn Độ và Sri Lanka

-

Diễn biến giá DAP giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam và giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc năm 2018-2019

-

DAP - VINACHEM: Quyết tâm bứt phá và câu chuyện dài hạn

- Năm 2019, với dấu hiệu tích cực trong sản xuất - kinh doanh, việc bứt phá khỏi danh sách 12 dự án kém hiệu quả gần như đã chắc chắn, giờ đây bài toán đặt ra cho DAP - VINACHEM chỉ còn là tập trung vào tiêu thụ và nhanh chóng xử lý chất thải thạch cao tồn đọng.

Thị trường Phân bón ngày 29/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 29/8/2019: Giá Ure bán ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 29/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 29/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/8/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/8/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2019: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2019: Giá SA không đổi

-

Năm 2020, Việt Nam dự kiến xuất khẩu 0,5 triệu tấn phân bón hữu cơ

- Phân bón hữu cơ Việt Nam hiện đã xuất khẩu sang 35 quốc gia. Năm 2018, đã có 24 doanh nghiệp xuất khẩu với 86.000 tấn, tăng 7 lần so với 2015 và tăng 13,5% so với năm 2017.

Thị trường Phân bón ngày 28/8/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2019: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 27/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/8/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2019: Giá Kali bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2019: Giá NPK bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 26/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/8/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/8/2019: Giá SA không đổi

-

Tiêu thụ phân bón dự báo còn khó khăn

- Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, thị trường phân bón thời gian cuối tháng 7 và đầu tháng 8 suy yếu do nhiều địa phương đã xuống giống vụ Thu Đông 2019.

Thị trường Phân bón ngày 24/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2019: Giá SA ổn định

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 23/8/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 23/8/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 23/8/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 8-9/2019, cập nhật ngày 23/8/2019

-

Thị trường phân bón (16/8-22/8/2019) – Thị trường Ure thế giới đang có xu hướng giảm do người mua tạm thời rút khỏi thị trường, hoạt động giao dịch yếu

-

Giám sát giá phân bón tuần từ 16/8-23/8/2019

-

Thị trường Ure Việt Nam cuối tháng 8/2019 tiếp tục xu hướng suy yếu do nhu cầu không được cải thiện đáng kể, các đại lý chủ yếu bán hàng tồn kho, nhập hàng mới không đáng kể, thị trường giao dịch khá trầm lắng

-

Thị trường Phân bón ngày 23/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường nội địa yếu, các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu: xuất khẩu Ure gia tăng mạnh trong tháng 8 (không bao gồm hàng tạm nhập tái xuất) – chủ yếu xuất Ấn Độ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2019: Giá SA ổn định

-

Diễn biến giá Ure tại một số khu vực trên thế giới năm 2018-2019

-

Diễn biến giá Ure giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam năm 2018-2019

-

Tương quan về lượng và giá Ure nhập khẩu từ một số thị trường của Việt Nam giai đoạn 2013-2019

-

Thị trường Phân bón tháng 07/2019