Thị trường Phân bón tháng 8/2018

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8-9/2018, cập nhật ngày 31/8/2018

-

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

-

Thị trường phân bón (24/8-30/8/2018) - Giá Ure thế giới tiếp tục tăng nhẹ tại một vài thị trường do nhu cầu cao ở Châu Phi, Nam Mỹ

-

Đến cuối tháng 8, thị trường phân bón Việt Nam vẫn diễn biến trái chiều giữa giá và nhu cầu: nhu cầu thấp trong khi giá liên tục CHÀO BÁN tăng.

-

Thị trường Phân bón ngày 31/8/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/8/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/8/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/8/2018: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/8/2018: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/8/2018: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/8/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2018: Giá Urea tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2018: Giá SA ổn định

-

Diễn biến giá Kali giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-8/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 30/8/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/8/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2018: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Lượng hàng phân bón dự kiến về cửa khẩu Lào Cai ngày 29/8/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 29/8/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2018: Giá Urea tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2018: Giá DAP tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2018: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 28/8/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2018: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2018: Giá Kali bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/8/2018: Giá Ure bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/8/2018: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/8/2018: Giá Kali bán ra tăng lên

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 8/2018, cập nhật ngày 28/8/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2018: Giá Urea tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2018: Giá Kali tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần 20/8-24/8

-

Sáp nhập DCM và DPM, không dễ đo đếm lợi ích

- Thông tin Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) lên phương án sáp nhập Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP (DPM) và Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM ) trước khi thoái vốn đang được các cổ đông và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Thị trường Phân bón ngày 27/8/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8-9/2018, cập nhật ngày 27/8/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/8/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/8/2018: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/8/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 25/8/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/8/2018: Giá Urea tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/8/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường phân bón (17/8-23/8/2018) - Giá Ure thế giới giữ xu hướng đi lên trong vòng gần một tháng qua

-

Cổ phiếu phân bón chờ cơ hội phục hồi

- Trong bối cảnh thị trường phân bón gặp nhiều khó khăn, câu chuyện cổ phiếu ngành phân bón đang gắn liền với kỳ vọng thay đổi chính sách thuế giá trị gia tăng, bên cạnh đó là yếu tố giá dầu và kế hoạch hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc.

Thị trường Phân bón ngày 24/8/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/8/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/8/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/8/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/8/2018: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/8/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/8/2018: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/8/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/8/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Giá Ure thế giới tăng mạnh kéo giá tại Việt Nam bật tăng trong giai đoạn trái vụ

- Chào bán Ure Cà Mau tại nhà máy ở mức 7100-7300 đ/kg (giá ngoài lệnh); Ure Phú Mỹ tại kho trung chuyển Cần Thơ 7200-7250 đ/kg (giá ngoài lệnh).

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2018: Giá Urea tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2018: Giá SA không đổi

-

Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn tháng 1/2017-8/2018

-

7 tháng đầu năm 2018 nhập khẩu phân bón giảm cả lượng và trị giá

- Nhập khẩu phân bón trong 7 tháng đầu năm 2018 đã suy giảm cả lượng và trị giá so với cùng kỳ. Dự báo, thời gian tới tình hình hoạt động nhập khẩu và thị trường trong nước sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Thị trường Phân bón ngày 23/8/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 22/8/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Phân bón tháng 07/2018