Thị trường Phân bón tháng 7/2018

Thị trường Phân bón ngày 31/7/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2018: Giá NPK bán ra đi ngang

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/7/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/7/2018: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/7/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/7/2018: Giá NPK ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần 23/7-27/7

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2018, cập nhật ngày 30/7/2018

-

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP thông báo chào giá NPK Phú Mỹ 16-8-16

-

Thị trường Phân bón ngày 30/7/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/7/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/7/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/7/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/7/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2018: Giá SA ổn định

-

Đạm Cà Mau lãi quý II giảm 45%, đạt hơn 154 tỷ đồng

- Lũy kế 6 tháng, DCM đạt lợi nhuận sau thuế 413 tỷ đồng, giảm 27% và thực hiện 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Thị trường Phân bón ngày 28/7/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/7/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/7/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/7/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/7/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/7/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường phân bón (23/7-26/7/2018) - Thị trường phosphate quốc tế trong tuần này vẫn nổi bật với nhu cầu mạnh từ Ấn Độ

-

Thị trường Phân bón ngày 27/7/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2018, cập nhật ngày 27/7/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 7/2018, cập nhật ngày 27/7/2018

-

Cân đối cung cầu Ure của Pakistan trong tháng 6/2018 và ước tính từ tháng 4-9/2018

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/7/2018: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/7/2018: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/7/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/7/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/7/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/7/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/7/2018: Giá NPK ổn định

-

DPM lãi 465 tỷ nửa đầu năm, vượt 5% kế hoạch năm

- Mặc dù vượt kế hoạch năm nhưng lợi nhuận 6 tháng của DPM vẫn giảm 17% so với cùng kỳ do giá vốn tăng cao.

Thị trường Phân bón ngày 26/7/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/7/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/7/2018: Giá DAP bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/7/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/7/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/7/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/7/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/7/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/7/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/7/2018: Giá SA ổn định

-

Ấn Độ mở thầu nhập khẩu Ure

-

Thị trường Phân bón ngày 25/7/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/7/2018: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/7/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/7/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/7/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2018: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 24/7/2018

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/7/2018: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/7/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/7/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Ngày 24/7/2018, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi.

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/7/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/7/2018: Giá DAP tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/7/2018: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/7/2018: Giá NPK ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần 16/7-20/7

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2018, cập nhật ngày 23/7/2018

-

Lượng hàng phân bón dự kiến về cửa khẩu Lào Cai ngày 22-23/7/2018

-

BFC dự kiến quý III lãi trước thuế 72,8 tỷ đồng

- Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC) cho hay, 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng sản xuất toàn Công ty ước đạt hơn 339.000 tấn, sản lượng tiêu thụ đạt trên 349.000 tấn, xấp xỉ mức cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Phân bón ngày 23/7/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/7/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/7/2018: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/7/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/7/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/7/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/7/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/7/2018: Giá Kali tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/7/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/7/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 21/7/2018

- Ngày 21/7, tại chợ Trần Xuân Soạn, Kali Phú Mỹ bột/miểng, Kali Israel bột/miểng lần lượt ở mức 6350-6500/6900-7000 đ/kg và 6400-6450/6750-6900 đ/kg.

Thị trường phân bón (16/7-19/7/2018) - Thị trường Ure thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm tại một vài khu vực do nhu cầu thấp

-

Tháng 6/2018, xuất khẩu phân bón giảm cả lượng và trị giá

- Nếu như tháng 5/2018 xuất khẩu phân bón của cả nước đã lấy lại đà tăng trưởng, thì nay sang tháng 6 giảm trở lại, giảm 33,3% về lượng và 33,3% trị giá so với tháng trước tương ứng với 65,4 nghìn tấn; 21,1 triệu USD.

Thị trường Phân bón ngày 20/7/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/7/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/7/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/7/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/7/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/7/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/7/2018: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Phân bón tháng 06/2018