0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Phân bón tháng 6/2018

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ hè 2018

-

Thị trường phân bón (18/6-21/6/2018) - Thị trường urea thế giới tiếp tục cho thấy xu hướng gia tăng

-

Thị trường Phân bón ngày 22/06/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/06/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/06/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 22/06/2018

-

Ngày 22/06, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới

- Ngày 22/6, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá tại nhà máy 6850 đ/kg. Trước đó, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới với giá 6900 đ/kg (nhà máy).

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/06/18: Giá NPK ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 21/06/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 21/06/2018

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/06/18: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/06/18: Giá DAP bán ra tăng lên

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 21/06/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/06/18: Giá NPK ổn định

-

DPM: Giải trình nghi vấn, câu hỏi của cổ đông

- Tổng CTCP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An (Agrimex Nghệ An) cổ đông của Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (DPM) có văn bàn dài hơn 15 trang gửi đến các cơ quan chức năng và Báo Đầu tư Chứng khoán nêu một số nghi vấn tại DPM liên quan đến công tác quản trị, điều hành Công ty.

Bộ Công Thương: Áp thuế tự vệ phân bón DAP và MAP cần cân đối lợi ích nông dân và doanh nghiệp

- Khi áp thuế tự vệ phân bón DAP và MAP, Bộ Công Thương sẽ cân nhắc tất cả các tác động, đặc biệt là đối người nông dân và ngành trồng trọt nhằm đảm bảo đem lại lợi ích tổng thể cho toàn bộ nền kinh tế, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp.

Vụ Hè Thu 2018 đã xuống giống được khoảng 90% theo kế hoạch tại ĐBSCL

-

Thị trường Phân bón ngày 20/06/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/06/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/06/18: Giá DAP bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/06/18: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 19/06/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 19/06/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Ước tính lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai ngày 19/06/2018

- Nhập khẩu DAP giảm

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6-7/2018, cập nhật ngày 19/06/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá NPK ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 18/06/2018

-

Giám sát giá phân bón tuần 11/6-15/6

-

Đổi cách tính thuế VAT phân bón

- Các DN sản xuất phân bón trong nước vì phải hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh số thuế VAT đầu vào đã làm cho giá thành phân bón sản xuất trong nước tăng từ 5 - 8%, bất lợi trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu cùng loại.

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 18/06/2018

-

Giá Ure giao dịch tại Việt Nam từ 1/2017-6/2018

-

Phân bón 5/2018 - Giá DAP nội địa rục rịch điều chỉnh tăng từ nửa cuối tháng 5 đến đầu tháng 6

-

Thị trường Phân bón ngày 18/06/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 16/06/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 16/06/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá Urea tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường phân bón (11/6-14/6/2018) - Thị trường urea thế giới tuần này vẫn ở mức cao tuy nhiên mức tăng trưởng đã chậm lại

-

Thị trường Phân bón ngày 15/06/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá NPK bán ra đi ngang

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá Urea tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 14/06/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/06/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/06/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/06/18: Giá NPK ổn định

-

DCM ước đạt lợi nhuận gần 400 tỷ đồng trong quý 2

- Tại ĐHCĐ thường niên diễn ra TP.HCM chiều 12/6, ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Đạm Cà Mau (DCM) cho biết, quý II/2018, DCM ước tính đạt gần 400 tỷ đồng. Quý 1/2018, DCM đã đạt 259,5 tỷ đồng hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6-7/2018, cập nhật ngày 13/06/2018

-

Nguồn cung Ure sản xuất trong nước bổ sung chậm nên giá Ure tăng

- Chào giá Ure Phú Mỹ; Ure Cà Mau ở mức lần lượt 6900-6950 đ/kg (kho trung chuyển Tây Nam Bộ; ngoài lệnh) và 6900-6950 đ/kg (nhà máy; ngoài lệnh).

Thị trường Phân bón ngày 13/06/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 13/06/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá NPK bán ra đi ngang

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/06/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/06/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Phân bón tháng 05/2018