0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Phân bón tháng 5/2019

Thị trường Phân bón ngày 25/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Giám sát giá phân bón tuần 20/5-24/5

-

Thị trường Phân bón ngày 24/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường phân bón (17/5-23/5/2019) - Thị trường Ure thế giới vẫn có xu hướng gia tăng nhẹ tại một số thị trường lớn trong tuần này do nguồn cung hạn chế

-

Trong khi giá Ure Cà Mau tăng thì giá DAP vẫn tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ do giá nhập khẩu giảm

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 24/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá SA không đổi

-

Giá nhập Ure Indo hạt trong về Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 ở mức 272 USD/tấn CFR

-

Tăng cường quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

- Mặc dù chưa phát hiện các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại, nằm ngoài danh mục cho phép, nhưng tình trạng kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng thời gian gần đây vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Thị trường Phân bón ngày 23/5/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/5/2019: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/5/2019: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá SA không đổi

-

Dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu 4 đơn vị

- Cục Bảo vệ thực vật dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu đối với 4 đơn vị, do chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý nhà nước, trong kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu.

Ngày 21/5/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá tăng

-

Thị trường Phân bón ngày 22/5/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 22/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 21/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 21/5/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2019: Giá DAP bán ra giảm xuống

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2019: Giá Kali bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 20/5/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 20/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 18/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2019: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2019: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Giám sát giá phân bón tuần 13/5-17/5

-

Thị trường phân bón (10/5-16/5/2019) - Giá Ure thế giới tuần này có xu hướng tăng/giảm trái chiều tại các thị trường lớn

-

Giá DAP nhập khẩu về Việt Nam đã giảm theo xu hướng giá thế giới

-

Thị trường Phân bón ngày 17/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/5/2019: Giá DAP giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/5/2019: Giá Kali giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/5/2019: Giá SA không đổi

-

Phân bón 4/2019 - Thị trường Ure nội địa Trung Quốc sau khi tăng mạnh trong tháng 3 đã suy yếu trở lại trong tháng 4

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 16/5/2019

-

Giá DAP nhập khẩu chào tại thị trường nội địa Việt Nam nửa đầu tháng 5 không đổi so với cuối tháng 4/2019

-

Cung ứng gần 4 nghìn tấn phân bón trả chậm cho nông dân

- Ngày 14-5, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, xã Quế Nham (Tân Yên), Hội Nông dân tỉnh, Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông (Thanh Hóa) phối hợp tổ chức sơ kết hoạt động cung ứng phân bón vụ chiêm xuân năm 2018-2019.

Thị trường Phân bón ngày 16/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Phân bón tháng 04/2019