Thị trường Phân bón tháng 5/2019

Giám sát giá phân bón tuần 27/5-31/5

-

Thị trường phân bón (24/5-30/5/2019) – Tuần cuối tháng 5/2019, giá Ure thế giới có xu hướng tăng/giảm tùy khu vực trong bối cảnh nhu cầu chậm và nguồn cung bị hạn chế

-

Thị trường Phân bón ngày 31/5/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 31/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/5/2019: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Cập nhật tình hình thu hoạch lúa Hè Thu tại khu vực ĐBSCL đến ngày 30/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá Ure giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá SA không đổi

-

Diễn biến giá DAP tại thị trường Việt Nam từ tháng 4/2019-5/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 30/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 30/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/2019: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/5/2019: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá Kali bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 29/5/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2019: Giá Ure tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2019: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2019: Giá SA không đổi

-

Sản xuất gần 128000 tấn phân bón

- Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 30 cơ sở sản xuất phân bón, trong đó có 21 cơ sở sản xuất phân bón vô cơ.

Thị trường Phân bón ngày 28/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/5/2019: Giá DAP bán ra giảm xuống

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2019: Giá Ure tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2019: Giá DAP giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 27/5/2019

-

Cập nhật 27/5/2019 Toàn cảnh thị trường Gạo, TACN, Phân bón, Sắn, Cá tra, Tôm, Chăn Nuôi, Điều, Đường, Cao Su, Cà Phê, Hồ Tiêu

-

Thị trường Phân bón ngày 27/5/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 25/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Giám sát giá phân bón tuần 20/5-24/5

-

Thị trường Phân bón ngày 24/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường phân bón (17/5-23/5/2019) - Thị trường Ure thế giới vẫn có xu hướng gia tăng nhẹ tại một số thị trường lớn trong tuần này do nguồn cung hạn chế

-

Trong khi giá Ure Cà Mau tăng thì giá DAP vẫn tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ do giá nhập khẩu giảm

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 24/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá SA không đổi

-

Giá nhập Ure Indo hạt trong về Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 ở mức 272 USD/tấn CFR

-

Tăng cường quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

- Mặc dù chưa phát hiện các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại, nằm ngoài danh mục cho phép, nhưng tình trạng kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng thời gian gần đây vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Thị trường Phân bón ngày 23/5/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/5/2019: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/5/2019: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá SA không đổi

-

Dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu 4 đơn vị

- Cục Bảo vệ thực vật dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu đối với 4 đơn vị, do chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý nhà nước, trong kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu.

Thị trường Phân bón tháng 04/2019