0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Phân bón tháng 5/2018

Thị trường Phân bón ngày 31/05/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/05/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/05/18: Giá DAP bán ra tạm giữ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/05/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/05/18: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/05/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/05/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/05/18: Giá Urea tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/05/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/05/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/05/18: Giá NPK ổn định

-

Phân bón Bình Điền chốt quyền cổ tức tiền tỷ lệ 15%

- Tổng tỷ lệ cổ tức Bình Điền chia cho năm 2017 là 35%.

5 tháng đầu năm 2018: Nhập khẩu phân bón giảm cả về lượng và giá trị

- Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại 5 tháng đầu năm 2018 đạt 1,83 triệu tấn và 524 triệu USD, giảm 8,8% về khối lượng và giảm 3,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường Phân bón ngày 30/05/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/05/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/05/18: Giá Kali bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/05/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/05/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/05/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/05/18: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/05/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/05/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/05/18: Giá SA ổn định

-

Ước tính lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai ngày 29/05/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 29/05/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/05/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/05/18: Giá DAP bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/05/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/05/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần 21/5-25/5

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/05/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/05/18: Giá DAP tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/05/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/05/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/05/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 28/05/2018

-

Ước tính lượng phân bón nhập khẩu về cửa khẩu Lào Cai ngày 27/05

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/05/18: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/05/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/05/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2018, cập nhật ngày 28/05/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 5/2018, cập nhật ngày 28/05/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/05/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/05/18: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/05/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/05/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/05/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 26/05/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/05/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/05/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/05/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/05/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/05/18: Giá SA ổn định

-

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 25/05/18

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng BRVT trong tháng 5/2018, cập nhật ngày 25/05/2018

-

Ước tính lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai ngày 25/05/2018

- Dự kiến tuần sau lượng hàng phân bón về cửa khẩu Lào Cai sẽ gia tăng

Thị trường phân bón (21/5-24/5/2018) - Giá NPK tại một số nhà máy Việt Nam điều chỉnh giảm

-

Thị trường Phân bón ngày 25/05/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/05/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/05/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/05/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/05/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/05/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/05/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/05/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/05/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/05/18: Giá Urea tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/05/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/05/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/05/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/05/18: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5-6/2018, cập nhật ngày 24/05/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 24/05/2018

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/05/18: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/05/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/05/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/05/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/05/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/05/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/05/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/05/18: Giá Urea tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/05/18: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/05/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/05/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/05/18: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2018, cập nhật ngày 24/05/2018

-

Trung Quốc mua 50 nghìn tấn Ure từ Ukraine - giá Ure thế giới đầu tuần hồi phục

-

Phân bón nhập khẩu tăng- Doanh nghiệp chủ động gỡ khó

- Năng lực sản xuất đã dư thừa gấp 3 lần nhu cầu sử dụng nhưng ngành phân bón Việt Nam vẫn phải nhập khẩu (NK) hoàn toàn phân SA, Kali và một phần phân bón DAP. Thực tế này đòi hỏi DN phân bón trong nước phải cơ cấu lại sản xuất, tránh tồn kho, khơi thông thị trường tiêu thụ.

Thị trường Phân bón ngày 23/05/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/05/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/05/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/05/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/05/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/05/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/05/18: Giá DAP giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/05/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/05/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/05/18: Giá SA ổn định

-

Diễn biến giá Urea trên thị trường thế giới từ 01/05/2017-01/05/2018

-

Diễn biến giá DAP trên thị trường thế giới từ 01/05/2017-01/05/2018

-

Thị trường Phân bón tháng 04/2018