Thị trường Phân bón tháng 2/2018

Thị trường Phân bón ngày 28/02/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/02/18: Giá Urea bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/02/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/02/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/02/18: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/02/18: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/02/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/02/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/02/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2018, cập nhật ngày 27/02/2018

-

Ngành sản xuất phân bón lại gặp khó

- Đã có không ít người đặt câu hỏi rằng: Ngành sản xuất kinh doanh phân bón nước ta hiện nay đang đứng ở đâu trong xu thế phát triển của thế giới? Câu trả lời được thể hiện rõ nhất trong các quy định tại Nghị định 108.

Thị trường Phân bón ngày 27/02/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/02/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/02/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/02/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/02/18: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/02/18: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/02/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/02/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/02/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2018, cập nhật ngày 26/02/2018

-

Luật sửa đổi thuế VAT và chuyện thoái vốn sẽ dẫn dắt cổ phiếu phân bón trong năm 2018

- Động lực chính của ngành phân bón trong năm 2018 chủ yếu đến từ câu chuyện thay đổi chính sách thuế VAT và thoái vốn hơn là tăng trưởng kết quả kinh doanh do giá dầu có xu hướng tăng, trong khi nhiều nhà máy phân bón được xây dựng mới hoặc tăng công suất.

Thị trường Phân bón ngày 26/02/2018

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/02/18: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/02/18: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/02/18: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/02/18: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/02/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/02/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/02/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 24/02/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/02/18: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/02/18: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/02/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/02/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/02/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 02/2018, cập nhật ngày 24/02/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2018, cập nhật ngày 24/02/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 22/02/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/02/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/02/18: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/02/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/02/18: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/02/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/02/18: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/02/18: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/02/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/02/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/02/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2018, cập nhật ngày 22/02

-

Thị trường Phân bón ngày 22/02/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/02/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/02/18: Giá NPK bán ra chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/02/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/02/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/02/18: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/02/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/02/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/02/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 21/02/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/02/18: Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/02/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/02/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/02/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/02/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/02/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/02/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/02/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/02/18: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/02/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2/2018, cập nhật ngày 15/02

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH – MẬU TUẤT 2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2018, cập nhật ngày 13/02/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 13/02/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/02/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/02/18: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/02/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/02/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/02/18: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/02/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/02/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/02/18: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/02/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/02/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/02/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Phân bón 1/2018 - Thị trường Urea quốc tế có xu hướng đi lên

-

Giám sát giá phân bón tuần 05/02-09/02

-

Thị trường Phân bón ngày 12/02/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/02/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/02/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Phân bón tháng 01/2018