0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Phân bón tháng 11/2017

Diễn biến giá Urea hạt trong Trung Quốc năm 2017

-

Thị trường Phân bón ngày 30/11/2017

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/17: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/17: Giá Kali bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/17: Giá NPK bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/17: Giá SA bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 12/2017, cập nhật ngày 30/11

-

SCHEDULE ON PUBLICATION OF ANNUAL REPORTS 2017 & OUTLOOK FOR 2018

- AgroMonitor would like to introduce Valued Customers Annual Reports 2017 & Outlook for 2018 on agro-product sectors.

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/17: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/17: DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/17: Giá Kali tạm thời ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/17: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 11/2017, cập nhật ngày 30/11

-

DPM tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

- HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (Mã CK: DPM) vừa thông qua Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%, tương đường 1.000 đồng/cổ phần.

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 12/2017, cập nhật ngày 29/11

-

Thị trường Phân bón ngày 29/11/2017

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/11/17: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/11/17: Giá DAP bán ra tạm giữ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/11/17: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/11/17: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2017, cập nhật ngày 29/11

-

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/17: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/17: DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/17: Giá Kali tạm thời ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/17: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Đầy ưu đãi, phân bón nội vẫn sợ hàng ngoại

- Đang có đà tăng trưởng tốt, nhận nhiều ưu đãi, tuy nhiên, các nhà máy sản xuất phân bón “đầu tàu” của Việt Nam đang có nguy cơ không đủ sức áp chế phân bón ngoại, khi sản lượng nhập khẩu phân bón vẫn liên tục gia tăng.

Thị trường Phân bón ngày 28/11/2017

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/11/17: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/11/17: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/11/17: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/11/17: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/11/17: Giá Ure bán ra tạm giữ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/11/17: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/11/17: Giá Kali bán ra ổn định

-

COFCO International Trung Quốc dự đoán tăng trưởng sau khi hoàn tất giao dịch

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/17: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/17: DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/17: Giá Kali tạm thời ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/17: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11/2017, cập nhật ngày 28/11

-

Giám sát giá phân bón tuần 20/11-24/11

-

Thị trường Phân bón ngày 27/11/2017

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/17: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/17: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/17: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/17: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/17: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/17: DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/17: Giá Kali tạm thời ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/17: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2017, cập nhật ngày 27/11

-

Thị trường Phân bón ngày 25/11/2017

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/11/17: Giá Urea tạm thời không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/11/17: DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/11/17: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/11/17: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/11/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường phân bón (20/11-23/11/2017) - Tuần này, thị trường Urea quốc tế vẫn tiếp tục xu hướng đi xuống kể từ đầu tháng 11

-

Thị trường Phân bón ngày 24/11/2017

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/11/17: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/11/17: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/11/17: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/11/17: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/11/17: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/11/17: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/11/17: Giá Kali tạm thời ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/11/17: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/11/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2017, cập nhật ngày 24/11

-

Giá Ure thế giới từ tháng 1/2016-11/2017

-

Đạm Phú Mỹ báo lãi trước thuế 800 tỷ đồng, về đích sớm 2 tháng

- Nhà máy Đạm Phú Mỹ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo – mã: DPM) ghi nhận doanh thu 10 tháng ước đạt hơn 7.078 tỷ đồng và lãi trước thuế 800 tỷ đồng, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch năm 2017.

DGL tổ chức đại hội bàn chia cổ tức 20% và sáp nhập vào DGC

- DGL chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào 5/12.

Thị trường Phân bón ngày 23/11/2017

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/11/17: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/11/17: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/11/17: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/11/17: Giá NPK bán ra ổn định

-

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 23/11/17

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/17: Giá Urea tạm thời không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/17: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/17: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/17: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Vướng mắc nhập khẩu phân bón tại cảng đã được tháo gỡ

- Theo Cục Hải quan TP.HCM, sau khi đơn vị này báo cáo vướng mắc về việc phân bón nhập khẩu bị vướng tại cảng, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gỡ vướng cho doanh nghiệp.

Thị trường Phân bón ngày 22/11/2017

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/11/17: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/11/17: Giá DAP bán ra tạm giữ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/11/17: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/17: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/17: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/17: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/17: Giá NPK tạm thời không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2017, cập nhật ngày 22/11

-

Sản xuất phân bón: cung gấp 3 lần cầu

- Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), cả nước hiện có 706 cơ sở sản xuất phân bón đủ điều kiện hoạt động với tổng công suất hơn 28,5 triệu tấn/năm. So với nhu cầu sử dụng phân bón trong nước hiện nay là trên dưới 10 triệu tấn, năng lực sản xuất đã dư thừa gấp gần 3 lần nhu cầu sử dụng.

Thị trường Phân bón tháng 10/2017