0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Phân bón tháng 10/2018

Giá khí đầu vào tăng cao khiến lãi 9 tháng Đạm Phú Mỹ giảm 7% so với cùng kỳ

- Giá khí đầu vào tăng cao khiến lợi nhuận gộp lãi ròng 9 tháng của DPM giảm 7% so với cùng kỳ xuống 560 tỷ đồng những vẫn vượt 51% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thị trường Phân bón ngày 23/10/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/10/2018: Giá DAP bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/10/2018: Giá Kali bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/10/2018: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/10/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/10/2018: Giá Kali bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/10/2018: Giá Urea tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/10/2018: Giá DAP tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/10/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/10/2018: Giá SA tạm chững

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2018, cập nhật ngày 22/10/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 22/10/2018

-

Lượng hàng phân bón ước tính về cửa khẩu Lào Cai ngày 22/10/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 10/2018, cập nhật ngày 22/10/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2018: Giá Urea tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2018: Giá SA tăng nhẹ

-

Thị trường Phân bón ngày 20/10/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/10/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/10/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/10/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần 15/10-19/10

-

Giá phân bón ở Việt Nam rất cao vì phải gánh nhiều tầng đại lý

- Ông Nguyễn Đình Hạc Thúy – Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho rằng, đại lý phân bón nhiều tầng lớp đã đẩy giá phân bón lên cao.

Thị trường Phân bón ngày 19/10/2018

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/10/2018: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/10/2018: Giá DAP bán ra tăng lên

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/10/2018: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá Urea tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường phân bón (12/10-18/10/2018) - Thị trường phân bón Việt Nam vẫn tiếp tục nóng lên với sự gia tăng liên tục của giá Ure

-

Thị trường phân bón Việt Nam trung tuần tháng 10 vẫn tiếp tục nóng lên với sự gia tăng liên tục của giá Ure

-

Giá Ure giao dịch tại Trần Xuân Soạn từ 1/2017-10/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 18/10/2018

-

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 18/10/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 10/2018, cập nhật ngày 18/10/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2018: Giá Urea tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2018: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2018: Giá SA ổn định

-

Vượt qua khó khăn, lợi nhuận Vinachem tiếp tục tăng

- Theo Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn đạt 378 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng 288 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, Tập đoàn luôn đảm bảo đủ việc làm cho 22.385 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Thị trường Phân bón ngày 17/10/2018

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 17/10/2018: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 17/10/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 17/10/2018: Giá Kali bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2018: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2018: Giá Kali bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2018: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2018: Giá Urea tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2018: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2018: Giá Kali tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2018: Giá SA ổn định

-

Yêu cầu PVN báo cáo tình hình tài chính của PVFCCo

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận được phản ánh về tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) nên yêu cầu báo cáo.

Thị trường Phân bón ngày 16/10/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2018: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2018: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/10/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/10/2018: Giá Kali bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/10/2018: Giá NPK bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2018: Giá Urea tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2018: Giá DAP tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2018: Giá Kali tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2018: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 10/2018, cập nhật ngày 16/10/2018

-

Phân bón 9/2018 - Giá Ure thế giới đã giữ xu hướng đi lên và đạt mức cao kỷ lục

-

Mỗi tháng, Việt Nam nhập khẩu gần 169 triệu USD phân bón, thuốc trừ sâu

- Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 2,97 triệu tấn, tương đương 839 triệu USD. Con số này giảm 17,4% về khối lượng và giảm 13,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường Phân bón ngày 15/10/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2018, cập nhật ngày 15/10/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/10/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/10/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/10/2018: Giá Urea bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/10/2018: Giá NPK bán ra tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2018: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Phân bón tháng 09/2018