0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Phân bón tháng 1/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2019: Giá Ure Cà Mau ở mức 7500-7600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2019: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2019: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2019: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 3500-4000 đ/kg

-

Thị trường Phân bón ngày 19/1/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2019, cập nhật ngày 19/1/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/1/2019: Giá Ure Phú Mỹ ở mức 7800-7900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/1/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 12650-12700 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/1/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8100-8150 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/1/2019: Giá NPK Bình Điền (16-16-8+13S+TE) chào giá 8910-9060 đ/kg

-

Giám sát giá phân bón tuần 14/1-18/1

-

Đạm Cà Mau đặt kế hoạch lãi 2019 sụt giảm

- Năm 2019 là năm đầu tiên Đạm Cà Mau áp dụng giá khí mới khi nhà máy vẫn còn trong giai đoạn khấu hao với chi phí lớn.

Giá chào thấp nhất trong phiên thầu nhập khẩu Ure của Ấn Độ đóng ngày 16/1/2019 giảm 39-43 USD/tấn so với phiên thầu đóng ngày 14/11/2018

-

Giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống mức 395-400 USD/tấn FOB

-

Giá Ure tại một số thị trường thế giới đã quay lại xu hướng giảm sau công bố giá chào trong phiên thầu của Ấn Độ

-

Thị trường Phân bón ngày 18/1/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/1/2019: Giá Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 8000 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/1/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 12900 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/1/2019: Giá Kali Israel miểng bán ra ở mức 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường phân bón (11/1-17/1/2019) - Giá Ure trên thị trường Việt Nam vẫn có xu hướng giảm tại khu vực Tây Nam Bộ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2019: Giá Ure Cà Mau ở mức 7500-7600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2019: DAP xanh Đình Vũ chào 10300-10400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2019: Giá Kali Belarus miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13+TE) chào giá 8900-8950 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2019: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Thị trường Phân bón ngày 17/1/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7900-7950 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở Đà Nẵng 7400-7450 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8 + 13S + TE) bán ra ở Quảng Ngãi 8900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2019: Giá Ure Phú Mỹ ở mức 7800-7900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2019: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2019: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Phân bón 12/2018 - Thị trường Ure Việt Nam tiếp tục suy giảm

-

Chiều ngày 15/1/2019, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá giảm

-

Thị trường Phân bón ngày 16/1/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 1/2019, cập nhật ngày 16/1/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/1/2019: Giá Ure Cà Mau bán ra ở mức 8000 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/1/2019: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 12500-12600 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/1/2019: Giá Kali Israel bột bán ra ở mức 7300-7400 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/1/2019: Giá Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 8000-8100 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/1/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra 12700-12800 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/1/2019: Giá Kali Israel miểng bán ra ở mức 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/1/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) bán ra ở mức 9000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2019: Giá Urea Cà Mau ở mức 7500-7600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 12650-12700 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8100-8150 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) chào giá 8500-8600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2019: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2019, cập nhật ngày 15/1/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 15/1/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 8000-8050 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở Quy Nhơn 7300 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2019: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở Quảng Ngãi 10700-11000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2019: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 7800-7900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2019: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2019: Giá Kali Belarus miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 8900-8950 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2019: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP số 2 vẫn lỗ lớn

- Kết thúc năm 2018, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vẫn còn 3 doanh nghiệp báo lỗ lớn, trong đó: Đạm Ninh Bình lỗ 926 tỷ đồng; Đạm Hà Bắc lỗ 340 tỷ đồng; DAP số 2-Vinachem lỗ 246 tỷ đồng.

Thị trường Phân bón ngày 14/1/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 1/2019, cập nhật ngày 14/1/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2019: Giá Ure Cà Mau bán ra ở mức 7600-7700 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2019: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra 12500-12600 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở mức 8000-8100 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga16-16-8+13S+TE) bán ra ở mức 8700-8900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2019: Giá Urea Cà Mau ở mức 7500-7600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2019: DAP xanh Tường Phong 64% chào 12400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2019: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Vinachem đề nghị tiếp sức

- Tại hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ngày 12/1, lãnh đạo tập đoàn và nhiều đơn vị cho biết đang gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và cần sự tiếp sức để vượt qua khó khăn.

Thị trường Phân bón ngày 12/1/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/1/2019: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 7800-7900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/1/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 12650-12700 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/1/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8100-8150 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/1/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 8900-8950 đ/kg

-

Giám sát giá phân bón tuần 7/1-11/1

-

Tại thị trường Việt Nam, giá một số mặt hàng phân bón tiếp tục điều chỉnh giảm trong tháng 1/2019

-

Ngày 9/1, Ấn Độ thông báo mở thầu nhập khẩu Ure

-

Thị trường Phân bón ngày 11/1/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/1/2019: Giá Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 8000-8200 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/1/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 12900 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/1/2019: Giá Kali Nga miểng bán ra ở mức 8000-8200 đ/kg

-

Thị trường phân bón (4/1-10/1/2019) - Giá phân bón trên thị trường Việt Nam đều suy giảm do nhu cầu chậm lại

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2019: Giá Urea Cà Mau ở mức 7500-7600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2019: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2019: Giá Kali Belarus miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) chào giá 8500-8600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2019: Giá SA Nhật Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-1/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 10/1/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/1/2019: Giá Ure Cà Phú Mỹ ra giảm xuống mức 8000-8100 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/1/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra 12700-12800 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/1/2019: Giá Kali Belarus miểng bán ra ở mức 8250-8300 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/1/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) bán ra ở mức 9000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/1/2019: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 7800-7900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/1/2019: DAP xanh Tường Phong 64% chào 12400 đ/kg

-

Thị trường Phân bón tháng 12/2018