0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Phân bón tháng 1/2018

Thị trường Phân bón ngày 31/01/2018

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/01/18: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/01/18: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/01/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 31/01/18

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/01/18: Giá Urea chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Cốt lõi câu chuyện áp thuế tự vệ phân DAP, nằm ở đâu?

- Sau khi Bộ Công Thương chính thức áp thuế tự vệ tạm thời mặt hàng phân DAP và MAP nhập khẩu từ 19/8/2017, dư luận trong và ngoài nước có nhiều luồng quan điểm xung quanh chính sách này.

Thị trường Phân bón ngày 30/01/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/01/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/01/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/01/18: Giá NPK bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/01/18: Urea chững giá

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/01/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 29/01/2018

-

Giám sát giá phân bón tuần 22-26/01

-

Áp thuế tự vệ phân bón: Cuộc chơi cho doanh nghiệp nội

- Áp thuế tự vệ phân bón DAP là công cụ được Bộ Công Thương sử dụng để thiết lập một "cuộc chơi" bình đẳng với các doanh nghiệp nội, đồng thời có tính quyết định tới sự thành bại của công cuộc bán vốn của Vinachem.

Thị trường Phân bón ngày 27/01/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/01/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/01/18: Giá DAP bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/01/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/01/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 29/01/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/01/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Đạm Phú Mỹ dè dặt kế hoạch lợi nhuận 2018

- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất 2018 của Đạm Phú Mỹ được đặt ra ở mức 371 tỉ đồng sau thuế, trong khi 9 tháng đầu năm 2017 công ty đã lãi tới 610 tỉ đồng.

Thị trường Phân bón ngày 27/01/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/01/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 27/01/2018

-

Nhu cầu phân bón DAP của Trung Quốc giảm trong khi giá tăng

- Chào giá xuất khẩu đối với DAP 64% ở mức cao khoảng 410-415 USD/tấn FOB tuy nhiên không có áp lực bán hàng do các doanh nghiệp vẫn đang tập trung vào thị trường trong nước

Thị trường phân bón (22/1-25/1/2018) - Giá urea tại hầu hết các thị trường quốc tế đều giảm nhẹ

-

Thị trường Phân bón ngày 26/01/2018

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/01/18: Giá Ure bán ra tạm giữ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/01/18: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/01/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/01/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 26/01/2018

-

Diễn biễn giá Ure của Việt Nam giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 2016-2018

-

Thị trường Phân bón ngày 25/01/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/01/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/01/18: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/01/18: Giá NPK bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/01/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/01/18: Giá DAP tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2018, cập nhật ngày 25/01/2018

-

DRH báo lãi ròng tăng nhẹ và đạt 71 tỷ đồng năm 2017

- Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của DRH đạt 71,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với 68,9 tỷ đồng năm 2016.

Thị trường Phân bón ngày 24/01/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/01/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/01/18: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/01/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/01/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/01/18: Giá Urea tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/01/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 1/2018, cập nhật ngày 24/01

-

Vinachem đạt doanh thu gần 45000 tỷ đồng

- Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (Vinachem) cho biết, năm 2017, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 44.971 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2016; lợi nhuận đạt 47 tỷ đồng.

Thị trường Phân bón ngày 23/01/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/01/18: Giá Urea bán ra thay đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/01/18: Giá Kali bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/01/18: Giá NPK bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/01/18: Giá Urea tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2018, cập nhật ngày 22/01/201

-

Giám sát giá phân bón tuần 15-19/01

-

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 22/01/18

-

Thị trường Phân bón ngày 22/01/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/01/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/01/18: Giá DAP bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/01/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/01/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/01/18: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/01/18: Giá DAP bán ra tăng lên

-

Thị trường Phân bón tháng 12/2017