0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Lúa gạo tháng 5/2019

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 23/5/2019

-

Quý I/2019, lượng gạo Việt Nam nhiều hơn gấp 2 lần so với Thái Lan đi Philippines và chiếm hơn một nửa so với tổng lượng gạo xuất khẩu Việt Nam đi Philippines trong cả năm 2018

-

Thời tiết ngày 23/5: Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, dự báo mưa dông sẽ tiếp tục kéo dài - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều

-

Lúa IR50404 Cam Pu Chia bắt đầu về bến Tịnh Biên của An Giang

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 23/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 23/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 23/5/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 23/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 23/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 23/5/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 22/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 22/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 23/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 23/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 23/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 23/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 23/5/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 22/5/2019

-

Lúa Đài Thơm 8 đang thu hoạch ít tại Đồng Tháp, sẽ về nhiều hơn đầu tháng 6

-

Thời tiết ngày 22/5: Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, dự báo mưa dông sẽ tiếp tục kéo dài - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 22/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 22/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 22/5/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 21/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 21/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 22/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 22/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 22/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 22/5/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 22/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 22/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 22/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 22/5/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 21/5/2019

-

Thời tiết ngày 21/5: Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cần đề phòng gió lốc - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 21/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 21/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 21/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 20/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 21/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 21/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 21/5/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 21/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 21/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 21/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 21/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 21/5/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 20/5/2019

-

USDA tăng dự báo nhập khẩu gạo Philippines năm 2019 từ mức 2,6 lên 2,8 triệu tấn, đây là mức cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây

-

Thời tiết ngày 20/5: Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cần đề phòng gió lốc - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 20/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 20/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 20/5/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 20/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 20/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 20/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 20/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 20/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 20/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/5/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 17/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 17/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 18/5/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 18/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 18/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 18/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 thu hoạch đầu 6/2019 tại Đồng Tháp – Cần Thơ ngày 18/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 thu hoạch đầu tháng 6 tại Cần Thơ ngày 18/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 thu hoạch cuối tháng 5 tại Cần Thơ ngày 18/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 18/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 18/5/2019

-

Giám sát giá Gạo tuần 13/5-17/5

-

Thị trường lúa gạo (13/5-17/5/2019) - Giao dịch thị trường nội địa cũng như khách Philippines và Trung Quốc chậm lại, giá gạo IR50404 có xu hướng sụt nhẹ

-

Giao hàng đi Trung Quốc đã tăng trong tháng 4 và tăng khá trong nửa đầu tháng 5 - nhưng triển vọng chưa rõ ràng

-

Thời tiết ngày 17/5: Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông vài nơi - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 9/5/2019

-

Reuters: Gạo châu Á – Giá gạo tại Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng do nhu cầu tiếp tục ảm đạm

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 16/5/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 16/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 17/5/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 17/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 17/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 17/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 thu hoạch đầu tháng 6 tại Cần Thơ ngày 17/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 thu hoạch cuối tháng 5 tại Cần Thơ ngày 17/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 17/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 17/5/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 16/5/2019

-

Tồn kho gạo Philippines tháng 4 2019 đạt 2,627 ngàn tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, tồn kho tăng cao được đóng góp bởi nhập khẩu tăng nhanh do thay đổi chính sách cho tư nhân nhập khẩu tự do

-

Thời tiết ngày 16/5: Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 16/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 16/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 16/5/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 16/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 16/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 16/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 thu hoạch cuối tháng 5 tại Cần Thơ ngày 16/5/2019

-

Thị trường Lúa gạo tháng 04/2019