Thị trường Lúa gạo tháng 5/2019

Giám sát giá Gạo tuần 27/5-31/5

-

Thị trường lúa gạo (27/5-31/5/2019) - Giá gạo IR50404 vụ Hè Thu giảm mạnh vào đầu tuần do chất lượng xấu, tuy nhiên đã có xu hướng nhóng dần trở lại vào những ngày cuối tuần

-

Tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu 2019 đến 23/5/2019

-

Reuters: Thị trường Châu Á - Các trung tâm hàng đầu có hoạt động ảm đạm trong tuần này

-

Thời tiết ngày 31/5: Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang dao động theo triều

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 30/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 30/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 31/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 31/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 31/5/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 31/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 31/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 31/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 31/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 31/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 31/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 31/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 31/5/2019

-

Bangladesh – áp lực mới của thị trường gạo Việt Nam và thế giới khi giảm nhập khẩu 16 lần

-

Hòa Bình: Thu hoạch lúa vụ xuân đạt năng suất cao, chất lượng tốt

-

Mua lúa tươi hữu cơ, trả tiền tươi tại ruộng

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 30/5/2019

-

Cơ cấu xuất khẩu gạo theo chủng loại quý 1/2019 của Việt Nam và Thái Lan

-

Thời tiết ngày 30/5: Khu vực Nam Bộ trời có mưa dông rải rác, khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 29/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 29/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 30/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 30/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 30/5/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 30/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 30/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 30/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 30/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 30/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 30/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 30/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 30/5/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 29/5/2019

-

Thị trường lúa Đài Thơm 8 Đồng Tháp Mười năng suất thấp, chất lượng chưa cao, giá giảm

-

Thời tiết ngày 29/5: Khu vực Nam Bộ trời có mưa dông rải rác, dự kiến trong vòng 10 ngày tới trời tiếp tục có nơi mưa vừa mưa to - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 28/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 28/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 29/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 29/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 29/5/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 29/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 29/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 29/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 29/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 29/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 29/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 29/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 29/5/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 28/5/2019

-

Thời tiết ngày 27/5: Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, cần đề phòng khả năng xảy ra gió lốc - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 27/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 27/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 28/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 28/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 28/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 28/5/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 28/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 28/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 28/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 28/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 28/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 28/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 28/5/2019

-

Thị trường lúa IR50404: Giá xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm

-

Cập nhật 27/5/2019 Toàn cảnh thị trường Gạo, TACN, Phân bón, Sắn, Cá tra, Tôm, Chăn Nuôi, Điều, Đường, Cao Su, Cà Phê, Hồ Tiêu

-

Cập nhật 27/5/2019 Toàn cảnh thị trường Gạo, TACN, Phân bón, Sắn, Cá tra, Tôm, Chăn Nuôi, Điều, Đường, Cao Su, Cà Phê, Hồ Tiêu

-

Giá lúa IR50404 đầu vụ Hè Thu 2019 sụt giảm rất mạnh cuối tháng 5 chạm mức 4,000 đồng/kg tại ruộng - mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây

-

Bangladesh tăng gần hai lần thuế nhập khẩu gạo

-

Triển vọng xuất khẩu gạo Thái Lan khởi sắc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái

-

Người dân trồng lúa Philippines thiệt hại gần 2 tỉ USD vì luật tự do hoá nhập khẩu gạo

-

Cơ cấu xuất khẩu gạo của Thái Lan và Việt Nam theo chủng loại năm 2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 27/5/2019

-

Thời tiết ngày 27/5: Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, cần đề phòng khả năng xảy ra gió lốc - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 27/5/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 27/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 27/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 27/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 27/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 27/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 27/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 27/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 27/5/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 24/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 24/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 25/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 25/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 25/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 25/5/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 25/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 25/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 25/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 25/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 25/5/2019

-

Giám sát giá Gạo tuần 20/5-24/5

-

Thị trường lúa gạo (20/5-24/5/2019) - Lúa Hè Thu mới chất lượng xấu, giá IR50404 sụt mạnh, giao dịch philippines sôi động, Trung Quốc chậm lại

-

Thị trường Lúa gạo tháng 04/2019