Thị trường Cá tra tháng 11/2018

Giám sát giá cá tra tuần 26/11-30/11

-

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 14/11-20/11/2018 (sơ bộ)

- Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 14/11-20/11/2018 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 14/11-20/11/2018 (sơ bộ)

- Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 14/11-20/11/2018 (sơ bộ)

Tương quan: giá cá nguyên liệu, cá giống, giá xuất khẩu và chi phí sản xuất cá nguyên liệu năm 2017-2018 (Cập nhật 28/11/2018)

-

Giá nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh 1500-2000 đ/kg

-

Thị trường cá tra (22/11-28/11/2018) - Giá nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh

-

Thị trường cá tra ngày 30/11/2018

-

Thị trường cá có vảy ngày 30/11/2018

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 30/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 30/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 30/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 20/11/2018, giá xuất khẩu Chả cá tra đông lạnh đi thị trường Taiwan ở mức 1.730 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Úc từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 19/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Úc ở mức 3.300 USD/tấn (CFR;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 30/11

-

Thị trường cá tra ngày 29/11/2018

-

Thị trường cá có vảy ngày 29/11/2018

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 29/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 29/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 29/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nhật Bản từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 17/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet 80-100G đông lạnh đi thị trường Nhật Bản ở mức 3.996 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 20/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Mexico ở mức 1.730 USD/tấn (CFR;KC).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 29/11

-

Thị trường cá tra ngày 28/11/2018

-

Thị trường cá có vảy ngày 28/11/2018

-

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 28/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 28/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 28/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 20/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột Tempura đi thị trường Singapore ở mức 5.800 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 20/11/2018, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh đi thị trường Korea (Republic) ở mức 2.250 USD/tấn (CFR;LC).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 28/11

-

Thị trường cá tra ngày 27/11/2018

-

Thị trường cá có vảy ngày 27/11/2018

-

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 27/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 27/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 27/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 19/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Brazil ở mức 2.660 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 20/11/2018, giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 1.800 USD/tấn (CFR;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 27/11

-

Thị trường cá tra ngày 26/11/2018

-

Thị trường cá có vảy ngày 26/11/2018

-

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 26/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 26/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 26/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 20/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 2.190 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 21/11/2018, giá xuất khẩu cá tra đông lạnh size 350-450 gr đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.460 USD/tấn (CFR;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 26/11

-

Giám sát giá cá tra tuần 19/11-23/11

-

Khoảng tối ẩn sau bức tranh sáng của ngành cá tra

- Cá tra là loại thủy sản có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu số 1 hiện nay, nhưng bức tranh sáng này cũng tiềm ẩn bất ổn nếu không có giải pháp quản lý...

Giá giảm khá nhanh nhưng vẫn duy trì mức cao so với các năm trước do xuất khẩu quý cuối năm đang thuận lợi

-

Thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL giảm tuần thứ 3 liên tiếp

-

Thị trường cá tra (15/11-21/11/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL giảm tuần thứ 3 liên tiếp

-

Cá tra đối mặt thách thức từ các nước khác

- Năm nay là một năm thành công lớn với ngành hàng cá tra. Tuy nhiên, việc giá cá tra lên cao trên cả thị trường nội địa và cả thị trường thế giới, lại đang đặt ra nhiều thách thức với cá tra Việt Nam trong những năm tới, nhất là sự cạnh tranh từ các nước khác cũng đang đẩy mạnh nuôi cá tra.

Thị trường cá tra ngày 23/11/2018

-

Thị trường cá có vảy ngày 23/11/2018

-

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 23/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 23/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 23/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 20/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường Singapore ở mức 3.000 USD/tấn (CFR;DP).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 23/11

-

Thủy sản Minh Phú và Vĩnh Hoàn xuất khẩu 1 tỷ USD sau 10 tháng

- Hai công ty dẫn đầu trong lĩnh vực xuất khẩu tôm và cá tra của Việt Nam đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2018, riêng giá trị xuất khẩu đạt gần 1 tỷ USD.

Thị trường cá tra ngày 22/11/2018

-

Thị trường cá có vảy ngày 22/11/2018

-

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 22/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 22/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 22/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 20/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr đi thị trường Belgium ở mức 3.800 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 14/11-20/11/2018

- Trong ngày 20/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 4.714 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 22/11

-

Thị trường cá tra ngày 21/11/2018

-

Thị trường cá có vảy ngày 21/11/2018

-

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 21/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 21/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 20/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 7/11-13/11/2018

- Trong ngày 13/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 3.740 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 7/11-13/11/2018

- Trong ngày 12/11/2018, giá xuất khẩu cá tra đông lạnh size 300-500 gr, net 80%, đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.290 USD/tấn (CFR;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 21/11

-

Trung Quốc đẩy mạnh nuôi cá tra, đe dọa doanh nghiệp Việt Nam

- Hiện một số doanh nghiệp Trung Quốc chuyển sang đầu tư nuôi cá tra để xuất khẩu. Cơ quan chức năng khuyến cáo doanh nghiệp Việt nên cân nhắc trước động thái “khó lường” này.

Cổ phiếu Agifish (AGF) được giao dịch trở lại từ ngày 21/11 dưới dạng kiểm soát đặc biệt

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish, mã chứng khoán AGF) ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch, đồng thời chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 21/11.

Sau khi cá rô phi thất thế ở Mỹ, Trung Quốc đẩy mạnh nuôi cá tra

- Các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh nuôi cá tra nội địa nhưng chất lượng còn thấp hơn nhiều so với cá tra Việt Nam

Thị trường cá tra ngày 20/11/2018

-

Thị trường cá có vảy ngày 20/11/2018

-

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 20/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 20/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 20/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 7/11-13/11/2018

- Trong ngày 13/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 240-370 gr đi thị trường Bahrain ở mức 3.400 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 7/11-13/11/2018

- Trong ngày 13/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường Singapore ở mức 2.400 USD/tấn (CFR;KC).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 20/11

-

LỊCH PHÁT HÀNH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ TRIỂN VỌNG 2019

- AgroMonitor trân trọng giới thiệu với Quý khách hàng Báo cáo Thường niên năm 2018 và Triển vọng 2019 các ngành hàng nông sản.

VASEP: Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc dự đoán duy trì tăng trưởng hai con số đến cuối năm

- VASEP nhận định mặc dù tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường xuất khẩu cá tra lớn này đang dần dần “hạ nhiệt” nhưng dự báo tới cuối năm, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc vẫn ổn định mức tăng hai con số.

Thị trường cá tra ngày 19/11/2018

-

Thị trường cá có vảy ngày 19/11/2018

-

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 19/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 19/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 19/11 tại ĐBSCL ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 7/11-13/11/2018

- Trong ngày 13/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường United Kingdom ở mức 4.050 USD/tấn (FOB;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 7/11-13/11/2018

- Trong ngày 13/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 4.559 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 19/11

-

Giám sát giá cá tra tuần 12/11-16/11

-

VASEP kêu cứu 50 container hàng ách tách tại cảng

- VASEP cho hay hiện tại có gần gần 50 container hàng hải sản vận chuyển về Việt Nam, không có giấy H/C đang bị ách tại cảng với số tiền lưu công, lưu bãi lên tới hàng trăm triệu đồng.

Kim ngạch xuất khẩu cá tra từ 1/2016-10/2018

-

Thị trường Cá tra tháng 10/2018