Thị trường Cá tra tháng 1/2018

Thị trường cá tra ngày 31/1/2018

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ chững giá cao.

Thị trường cá có vảy ngày 31/1/2018

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 31/01 tại Cần Thơ ổn định.

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 31/01

-

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 31/01 tại Đồng Tháp ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 31/01 tại Đồng Tháp ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 31/01 tại Cần Thơ ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 17/01-23/01/2018

- Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr đi thị trường Cyprus ở mức 2.200 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 17/01-23/01/2018

- Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet cắt miếng đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 3.546 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 31/1

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ chững giá cao.

Vì sao Mỹ từ chối nhập khẩu cá tra hun khói?

- Nguyên nhân là lô hàng được dán nhãn là đã được xử lý bằng hỗn hợp các hoá chất...

Thị trường cá tra ngày 30/1/2018

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… chững giá cao.

Thị trường cá có vảy ngày 30/1/2018

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 30/01 tại Cần Thơ ổn định.

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 30/01

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

- Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá lóc đông lạnh đi thị trường Cambodia ở mức 1.544 USD/tấn (DAF;CASH).

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 30/01 tại Đồng Tháp ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

- Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá diêu hồng làm sạch đông lạnh đi thị trường Australia ở mức 3.100 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 30/01 tại Đồng Tháp ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

- Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá rô phi làm sạch đông lạnh đi thị trường Australia ở mức 2.900 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 30/01 tại Cần Thơ ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu một số sản phẩm cá tra chế biến đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

- Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu bánh cá tra vị thái đông lạnh đi thị trường Singapore ở mức 6.700 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

- Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh đi thị trường Trung Quốc ở mức 1.264 USD/tấn (EXW;TTR).

Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ngày 30/1

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… chững giá cao.

Giám sát giá cá tra tuần 22-26/01

- Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Thị trường cá tra (18/1- 24/1/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục tăng nhẹ

-

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

- Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

- Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

- Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nông dân ĐBSCL phấn khởi vì giá cá tra tăng cao

- Liên tục nhiều ngày qua, giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL dao động ở mức cao, đảm bảo cho người nuôi có lãi khá; nghề nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra đã khởi sắc trở lại.

Thị trường cá tra ngày 29/1/2018

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, Đồng Tháp tiếp tục tăng giá nhẹ.

Thị trường cá có vảy ngày 29/1/2018

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 29/01 tại Cần Thơ tăng nhẹ.

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 29/01

-

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 29/01 tại Cần Thơ giảm nhẹ

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 29/01 tại Đồng Tháp, Cần Thơ giảm nhẹ

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 29/01 tại Cần Thơ tăng nhẹ

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

- Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh đi thị trường Mexico ở mức 1.800 USD/tấn (FOB;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

- Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet tẩm gia vị đông lạnh đi thị trường Netherlands ở mức 4.563 USD/tấn (CFR;CAD).

Giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, Đồng Tháp ngày 29/1

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, Đồng Tháp tiếp tục tăng giá nhẹ.

Mỹ từ chối nhập khẩu cá tra hun khói

- Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, sau khi từ chối cập cảng lô hàng 39.000 pao phi lê cá swai xông khói, Cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm (FSIS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ không cho phép sản phẩm cá tra nào của Việt Nam xử lý bằng "hun khói không vị" NK vào nước này trong thời gian tới.

Thị trường cá tra ngày 26/1/2018

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại An Giang chững giá cao.

Thị trường cá có vảy ngày 26/1/2018

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 26/01 tại An Giang ổn định.

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 26/01

-

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 26/01 tại Đồng Tháp ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 26/01 tại Đồng Tháp ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 26/01 tại An Giang ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nhật Bản từ ngày 10/01-16/01/2018

- Trong ngày 13/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường Nhật Bản ở mức 3.300 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 10/01-16/01/2018

- Trong ngày 15/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Mexico ở mức 1.950 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang ngày 26/1

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại An Giang chững giá cao.

Ngăn chặn, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp

- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến năm 2025.

Cập nhật tiêu chuẩn mới để mở đường xuất khẩu thủy sản

-

Thị trường cá tra ngày 25/1/2018

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ chững giá cao.

Thị trường cá có vảy ngày 25/1/2018

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 25/01 tại An Giang ổn định.

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 25/01

-

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 25/01 tại Đồng Tháp ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 25/01 tại Đồng Tháp ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 25/01 tại An Giang ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 10/01-16/01/2018

- Trong ngày 15/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Brazil ở mức 2.600 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 10/01-16/01/2018

- Trong ngày 16/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.293 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 25/1

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ chững giá cao.

Năm 2018, xuất khẩu cá tra có thể đạt 1,85 tỷ USD

- VASEP dự báo, năm 2018, xuất khẩu cá tra của Việt Nam có thể đạt khoảng 1,85 tỷ USD.

Panama dự kiến tăng sản xuất cá rô phi

- Theo báo cáo của Panama Today, trong những năm gần đây, tiêu thụ cá rô phi của Panama tăng và cơ quan nông nghiệp của nước này đang làm việc với một số công ty nuôi trồng thủy sản ở tỉnh miền Trung Cocle để đẩy mạnh sản lượng trong nước.

Thị trường cá tra ngày 24/1/2018

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp giữ mức giá cao như ngày hôm trước.

Thị trường cá có vảy ngày 24/1/2018

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 24/01 tại An Giang ổn định.

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 24/01

-

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 24/01 tại Đồng Tháp giảm nhẹ

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 24/1 tại Đồng Tháp tăng nhẹ

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 24/1 tại An Giang ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 10/1-16/1/2018

- Trong ngày 12/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr đi thị trường HongKong ở mức 2.560 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 10/1-16/1/2018

- Trong ngày 16/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.293 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp ngày 24/1

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp giữ mức giá cao như ngày hôm trước

Biên LN gộp cải thiện, Vĩnh Hoàn báo lãi quý IV tăng 68%

- Tính chung cả năm, công ty lãi sau thuế 593 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch.

Điều gì làm thay đổi cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 2018?

- Bộ Công Thương dự báo, XK thủy sản của Việt Nam năm 2018 sẽ vượt 9 tỷ USD, tăng 7,7% so với năm 2017.

Thị trường cá tra ngày 23/1/2018

- Thị trường cá giống tại Cần Thơ tiếp tục tăng giá cao.

Thị trường cá có vảy ngày 23/1/2018

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 23/01 tại An Giang ổn định.

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 23/01

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018

- Trong ngày 15/01/2018, giá xuất khẩu cá lóc đi thị trường Campuchia ở mức 1.554 USD/tấn (DAF;CASH).

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 23/01 tại Đồng Tháp, Cần Thơ ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018

- Trong ngày 11/01/2018, giá xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh đi thị trường Korea (Republic) ở mức 2.550 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 23/01 tại Đồng Tháp ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018

- Trong ngày 16/01/2018, giá xuất khẩu cá rô phi đông lạnh đi thị trường Switzerland ở mức 1.950 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 23/01 tại An Giang ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 10/01-16/01/2018

- Trong ngày 16/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Belgium ở mức 4.150 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 10/01-16/01/2018

- Trong ngày 16/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 2.249 USD/tấn (FOB;LC).

Giá cá giống tại Cần Thơ ngày 23/1

- Thị trường cá giống tại Cần Thơ tiếp tục tăng giá cao.

Giám sát giá cá tra tuần 15-19/01

- Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Người nuôi cá tra phấn khởi

- Liên tục nhiều ngày qua giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL dao động ở mức cao từ 27.000 - 29.000 đồng/kg, đảm bảo cho người nuôi trúng đậm; nghề nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra đã khởi sắc trở lại. Song, vấn đề cấp bách đặt ra lúc này là làm thế nào để giá cá tra tiếp tục duy trì ở mức cao và phát triển bền vững nghề cá…

Thị trường cá tra ngày 22/1/2018

- Thị trường cá nguyên liệu tại Cần Thơ… duy trì mức cao.

Thị trường cá có vảy ngày 22/1/2018

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 22/01 tại An Giang ổn định.

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 22/01

-

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 22/01 tại Đồng Tháp, Cần Thơ ổn định

-

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 22/01 tại Đồng Tháp ổn định

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 22/01 tại An Giang ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018

- Trong ngày 15/01/2018, giá xuất khẩu cá tra cắt khoanh đông lạnh size 100-200 gr/pc đi thị trường Malaysia ở mức 1.680 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018

- Trong ngày 14/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet tẩm gia vị đông lạnh đi thị trường United Kingdom ở mức 5.418 USD/tấn (FOB;LC).

Giá cá nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 22/1

- Thị trường cá nguyên liệu tại Cần Thơ… duy trì mức cao.

Giá bán cá tra tăng, ABT báo lãi quý IV tăng 52% cùng kỳ

- Biên lợi nhuận gộp/doanh thu thuần quý IV của ABT được cải thiện đáng kể, từ mức 10% cùng kỳ năm trước lên 18,5%.

Xuất khẩu cá tra thuận lợi đầu năm 2018

- Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) ước tính xuất khẩu cá tra tăng 4% trong năm 2017, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1,8 tỷ USD.

Nhìn lại năm 2017 với sự giảm xuất khẩu cá tra sang EU

- 11 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị XK cá tra sang EU đạt 186,1 triệu, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng XK sang thị trường này sụt giảm. Tuy vậy, các DN XK vẫn tiếp tục coi đây là thị trường quan trọng với nỗ lực nâng cao chất lượng để tăng thị phần tại khu vực này.

Thị trường cá tra nguyên liệu tiếp tục nhích lên mặt bằng giá mới

-

Thị trường cá tra (11/1- 17/1/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục nhích lên

-

Thị trường cá tra ngày 19/1/2018

- Thị trường cá nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… duy trì mức cao.

Thị trường Cá tra tháng 12/2017