Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá điều tuần 1/10-5/10

Giám sát giá cao su tuần 1/10-5/10

Giám sát giá phân bón tuần 1/10-5/10

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 1/10-5/10

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 1/10-5/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 1/10-5/10

Giám sát giá cá tra tuần 1/10-5/10

Giám sát giá sắn tuần 1/10-5/10

Giám sát giá tôm tuần 1/10-5/10

Giám sát giá gạo tuần 24/9-28/9

Giám sát giá đường tuần 24/9-28/9

Giám sát giá cà phê tuần 24/9-28/9

Giám sát giá tiêu tuần 24/9-28/9

Giám sát giá điều tuần 24/9-28/9

Giám sát giá cao su tuần 24/9-28/9

Giám sát giá phân bón tuần 24/9-28/9

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 24/9-28/9

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 24/9-28/9

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 24/9-28/9

Giám sát giá cá tra tuần 24/9-28/9