Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá cao su tuần 2/7-6/7

Giám sát giá phân bón tuần 2/7-6/7

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 2/7-6/7

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 2/7-6/7

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 2/7-6/7

Giám sát giá cá tra tuần 2/7-6/7

Giám sát giá sắn tuần 2/7-6/7

Giám sát giá tôm tuần 2/7-6/7

Giám sát giá gạo tuần 25/6-29/6

Giám sát giá đường tuần 25/6-29/6

Giám sát giá cà phê tuần 25/6-29/6

Giám sát giá tiêu tuần 25/6-29/6

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 25/6-29/6

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 25/6-29/6

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 25/6-29/6

Giám sát giá sắn tuần 25/6-29/6

Giám sát giá gạo tuần 18/6-22/6

Giám sát giá đường tuần 18/6-22/6

Giám sát giá cà phê tuần 18/6-22/6

Giám sát giá tiêu tuần 18/6-22/6