Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 15/10-19/10

Giám sát giá cá tra tuần 15/10-19/10

Giám sát giá sắn tuần 15/10-19/10

Giám sát giá tôm tuần 15/10-19/10

Giám sát giá gạo tuần 8/10-12/10

Giám sát giá đường tuần 8/10-12/10

Giám sát giá tiêu tuần 8/10-12/10

Giám sát giá điều tuần 8/10-12/10

Giám sát giá cao su tuần 8/10-12/10

Giám sát giá phân bón tuần 8/10-12/10

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 8/10-12/10

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 8/10-12/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 8/10-12/10

Giám sát giá cá tra tuần 8/10-12/10

Giám sát giá sắn tuần 8/10-12/10

Giám sát giá tôm tuần 8/10-12/10

Giám sát giá gạo tuần 1/10-5/10

Giám sát giá đường tuần 1/10-5/10

Giám sát giá cà phê tuần 1/10-5/10

Giám sát giá tiêu tuần 1/10-5/10