Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá sắn tuần 16/7-20/7

Giám sát giá tôm tuần 16/7-20/7

Giám sát giá gạo tuần 9/7-13/7

Giám sát giá đường tuần 9/7-13/7

Giám sát giá cà phê tuần 9/7-13/7

Giám sát giá tiêu tuần 9/7-13/7

Giám sát giá điều tuần 9/7-13/7

Giám sát giá cao su tuần 9/7-13/7

Giám sát giá phân bón tuần 9/7-13/7

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 9/7-13/7

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 9/7-13/7

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 9/7-13/7

Giám sát giá cá tra tuần 9/7-13/7

Giám sát giá sắn tuần 9/7-13/7

Giám sát giá tôm tuần 9/7-13/7

Giám sát giá gạo tuần 2/7-6/7

Giám sát giá đường tuần 2/7-6/7

Giám sát giá cà phê tuần 2/7-6/7

Giám sát giá tiêu tuần 2/7-6/7

Giám sát giá điều tuần 2/7-6/7