Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá cà phê tuần 22/10-26/10

Giám sát giá tiêu tuần 22/10-26/10

Giám sát giá điều tuần 22/10-26/10

Giám sát giá cao su tuần 22/10-26/10

Giám sát giá phân bón tuần 22/10-26/10

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 22/10-26/10

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 22/10-26/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 22/10-26/10

Giám sát giá cá tra tuần 22/10-26/10

Giám sát giá sắn tuần 22/10-26/10

Giám sát giá tôm tuần 22/10-26/10

Giám sát giá gạo tuần 15/10-19/10

Giám sát giá đường tuần 15/10-19/10

Giám sát giá cà phê tuần 15/10-19/10

Giám sát giá tiêu tuần 15/10-19/10

Giám sát giá điều tuần 15/10-19/10

Giám sát giá cao su tuần 15/10-19/10

Giám sát giá phân bón tuần 15/10-19/10

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 15/10-19/10

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 15/10-19/10