Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá đường tuần 15-19/01

Giám sát giá cà phê tuần 15-19/01

Giám sát giá tiêu tuần 15-19/01

Giám sát giá điều tuần 15-19/01

Giám sát giá cao su tuần 15-19/01

Giám sát giá phân bón tuần 15-19/01

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 15-19/01

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 15-19/01

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 15-19/01

Giám sát giá cá tra tuần 15-19/01

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá tôm tuần 15-19/01

Giám sát giá sắn tuần 15-19/01

Giám sát giá gạo tuần 08/01-12/01

Giám sát giá đường tuần 08/01-12/01

Giám sát giá cà phê tuần 08/01-12/01

Giám sát giá tiêu tuần 08/01-12/01

Giám sát giá điều tuần 08/01-12/01

Giám sát giá cao su tuần 08/01-12/01

Giám sát giá phân bón tuần 08/01-12/01

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 08/01-12/01

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)